Voor literatuurlijst klik hier.

ProfetieŽn
vertellen uw toekomst

 

Een fantastische drukknopmaatschappij! Die zou komen voor het einde van de vorige eeuw, zo voorspelden in de jaren vijftig van de vorige eeuw de moderne wetenschap en industrie. Maar nu kunt u een geheel andere voorspelling lezen van de verrassende toekomst, precies zoals het zal gebeuren! Niet wat mensen hebben gepland, maar wat God zegt! Lees verder en u krijgt in verstaanbare taal een beknopte samenvatting van de profetieŽn – het verwaarloosde en genegeerde derde deel van uw Bijbel duidelijk gemaakt. Wees voorbereid, want het is schokkend!

 

In 1956 schreef de Gemeente van God: ”Uw eigen toekomst wordt onthuld in de profetieŽn! De gordijnen van de toekomst worden opzij geschoven. ProfetieŽn die bedekt en stevig verzegeld waren worden geopenbaard. Dit geheimzinnige en genegeerde derde deel van de Bijbel wordt nu duidelijk. Mysteries van God die nooit eerder werden begrepen zullen nu kristalhelder worden. Gods tijd voor deze openbaring is nu gekomen. De sleutels die de toekomst gesloten hielden zijn nu gevonden.”

Waarschijnlijk hebt u dit niet gelezen. Toch zijn miljoenen mensen hiermee bereikt, ook in de jaren daarna. Maar dezelfde profetieŽn laten ook weten dat de wereld niet geÔnteresseerd is en dat ze door de gebeurtenissen volkomen overvallen zal worden.

Wat er werkelijk staat te gebeuren wordt door de wereld niet verwacht! De wereld is in de afgelopen honderd jaar meer veranderd dan in de voorgaande duizenden jaren en verandert nu nog sneller. Gebeurtenissen zonder precedent schudden reeds de wereld. Maar wat we tot nu toe (in 2008) hebben gezien is mild in vergelijking met de catastrofale gebeurtenissen die deze wereld zullen schokken in de nabije toekomst! In die ontstellende tijden zult u moeten leven. Het is uw leven! U leeft hier, in deze nerveuze en eruptieve wereld. Het is uw plicht te weten wat de Schepper-Leider van het universum nu bekend maakt.

 

Drukknop voor gemak

We volgen de tekst in de publicatie uit 1956 van Gods Gemeente.

”Laten we eerst even kijken wat de mens voor ogen heeft! Koortsachtig werken de wetenschap en technologie aan een fantastische drukknopmaatschappij van gemak tegen 1975. Machines moeten alles voor ons gaan doen. Druk even op de magische knop en je werk wordt automatisch gedaan.

Auto's zijn al uitgerust met drukknoppen om automatisch te kunnen schakelen [het is 1956], om de ramen te bedienen, de zitting naar voren, achteren, op en neer te verplaatsen.

In de droomwereld die de mens ’creŽert’ zal het niet meer nodig zijn op een fornuis te koken. Voedsel zal bereid worden door hittegolven. U zult niet langer saai een bad of douche hoeven te nemen. Zonder inspanning zult u verwend worden door supersonische golven. Als je je telefoon opneemt zie je wie je belt. De nieuwe auto's, de nieuwe huizen, de nieuwe scholen zullen werkelijk fantastisch worden. De winkels, hotels, treinen zullen adembenemend zijn!”

Vervolgens wordt verslag gedaan van de spectaculaire verwachtingen van de vliegtuigindustrie, van hypermoderne helikopters. Voorspellingen van geleerden in 1956 over het jaar 1975.

Ja, de mens bedenkt fantastische dingen! Althans op materieel gebied.

Zoals met de toren van Babel, zegt God opnieuw: ”Zie, dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat Ons nederdalen en de dagen inkorten anders zal geen vlees behouden worden.” Vergelijk Genesis 11:6-7 met MattheŁs 24:21-22. 

 

Maar is het VOORUITGANG?

Al in 1956 zagen zelfs onze optimistische toekomstvoorspellers alarmerende voortekens in de mars van veronderstelde ’vooruitgang’. Het magazine ’Changing Times’ zei in een artikel over de drukknopwereld van morgen dat ”in een dergelijke samenleving problemen ontstaan die zullen leiden tot gebroken gezinnen, immoraliteit, misdaad, algeheel geweld.” De ’Coronet’ (magazine) van oktober 1955 zag tien jaar vooruit en voorspelde dat ťťn op de tien kinderen geestelijke problemen zullen krijgen. Terwijl het magazine zei dat ”de zon uw huis zal verwarmen; een straalmotor uw twee auto's kracht zal geven en atoomstraling voedsel zal bereiden”, voorspelde het ook: ”Jeugddelinquentie en echtelijke ontrouw zullen toenemen en ťťn op de drie huwelijken zal eindigen in echtscheiding.”

Laat er geen misverstand over bestaan! We zijn inmiddels overspoeld met de meest fantastische apparatuur, grotendeels met een korte levensduur of als wegwerpartikel zodat er nůg geavanceerdere voor in de plaats kan komen. Maar is dat goed?

Hoe gaan de mensen om met de snelle drukknopmaatschappij? Heeft dit werkelijk iets te maken met levenskwaliteit en vooruitgang van de samenleving? Als dit zo wordt beschouwd zijn deze door mensen bedachte ’zegeningen’ eigenlijk een vloek! De predikers schilderen een ’hemel’ van ledigheid en gemak. Dit is het fantoomutopia in de dromen van de mens. Wetenschap en industrie streven ernaar om het op aarde tot stand te brengen zonder God!

Maar wat ze voortbrengen is een softe geesteszieke (westerse) wereld van verloedering, immoraliteit, onverantwoordelijkheid, overspoeld met prullaria en hebbedingetjes als afgoden. En waar afgoden zijn is de Eeuwige God niet. Tegelijkertijd bundelen regeringen en wetenschap hun krachten om vernietigingsmachines te produceren die het menselijk leven van deze planeet kunnen uitbannen! Ook dat kan met een druk op de knop.

Hoe lang zal de almachtige God deze helse drift nog toestaan? Wat gaat er werkelijk gebeuren?

Voordat we een samenvatting van de profetieŽn geven, luister eerst naar het goede nieuws!

 

Het goede nieuws eerst

Het is niet gebruikelijk, maar voordat we u verslag doen van de schokkende gebeurtenissen, gaan we eerst bekend maken hoe het allemaal gaat aflopen! Het zal in dit geval het verhaal niet bederven, als u het slot eerst hoort.

Uiteindelijk zal er echt wereldvrede komen! We zullen hťt Utopia krijgen – dat zal ver uitstijgen boven alle dromen van de plannenmakers in deze wereld!

Het zal echter geen millennium zijn bedacht door mensen. Het zal geen ijdele, luie, zinloze wereld zijn – maar een productieve wereld van overvloed, gezondheid en geluk.

De mens kent niet de weg naar geluk en vreugde. De mens brengt juist het tegenovergestelde voort – zulke catastrofale en verschrikkelijke vernietigingen dat menselijk leven van de aarde zal weggevaagd worden in minder dan 25 jaar (we schrijven nu 2008), tenzij de almachtige God ingrijpt.

En de Schepper en Regisseur van alle kracht en energie zŠl ingrijpen! De mensheid moet enkele fundamentele lessen leren. Tot nu toe zijn deze lessen nauwelijks toegepast, omdat men weigert ze te leren.

Maar God werkt zijn plan hier beneden uit! We naderen de grootste crisis tegen het einde van de ons toegewezen 6000 jaar om dat doel te bereiken. Nu zullen met steeds grotere snelheid gebeurtenissen elkaar opvolgen en de mensheid zal gedwongen worden, door de bovennatuurlijke kracht van God, de meest belangrijke lessen aller tijden te leren – dat Gods wetten en wegen gegeven zijn voor ons opperste geluk en dat de Eeuwige de Leider is over alles!

Ja, we komen terecht in de zwaarste crisis aller tijden. Een onvoorstelbare furieuze storm van ellende zal losbreken. Dan, plotseling, zal God ingrijpen en het roer overnemen! Hij zal de wereld straffen om haar ongerechtigheid! Gods toorn zal in overrompelende vaart de opstandige wereld onderwerpen. Bovennatuurlijk ingrijpen zal voorkomen dat de mensheid zelfmoord pleegt. God zal Jezus Christus opnieuw naar de aarde zenden in superieure kracht en glorie en als de Leider van het universum!

En de misleide mensen zullen een, voor ons nu onvoorstelbaar, door God geschapen Utopia binnengeleid worden – en eindelijk verlost worden van hun eigen dwaasheid. 

 

Uw toekomst

Maar waar zijn we nķ in het panorama van de vervulling van profetieŽn? En wat is het volgende dat gaat gebeuren?

Na de Tweede Wereldoorlog doemde er een kille en immense vijand op tegenover de democratische wereld: het communisme. Het Sovjetblok dreigde de vrije westerse wereld in een derde wereldoorlog te storten. Leiders van het valse christendom profeteerden die boodschap alom.

We lezen nu de tekst van een publicatie uit 1956 van de Gemeente van God verder:

”Worden we meegezogen in de maalstroom van een waterstofbom-oorlog met Rusland? Dat is de onvermijdelijke eerste vraag.

Het antwoord is dat van een dergelijke oorlog geen sprake is in de vele profetieŽn die een derde deel van uw Bijbel vullen. Het is zelfs nauwelijks mogelijk dat de honderden gedetailleerde profetieŽn het vermelden van een dergelijke oorlog zouden weglaten als die zou worden gevoerd.

Eigenlijk begon Rusland op een andere manier Wereldoorlog III, volgens Russische stijl, direct na Wereldoorlog II. Maar dat was een psychologische oorlogvoering van propaganda, infiltratie, ondermijning, demoralisatie. Het is een oorlogvoering die veeleer onze geest heeft aangevallen, onze morele en geestelijke waarden, dan onze lichamen en onze aardse bezittingen.”

Maar ook – en in nog grotere mate – hebben de religies de westerse naties ziek gemaakt. Gods Gemeente heeft altijd gewaarschuwd tegen vreemde goden van andere volken. En de moderne IsraŽlitische naties (zie onze publicatie ’De Verenigde Staten en Groot-BrittanniŽ in de profetieŽn’) zijn betoverd door valse goden. De moraal van de huidige naties van IsraŽl (Groot-BrittanniŽ, N.W.-Europa, waaronder Nederland, Canada, de V.S., Zuid-Afrika, AustraliŽ en Nw. Zeeland) is verziekt.

Hosea 7:1  Zodra Ik IsraŽl genees, worden EfraÔms ongerechtigheid en de boosheden van Samaria onthuld. Want zij plegen bedrog: de dief dringt binnen, de bende plundert buiten.

Het tienstammige volk dat IsraŽl heet – niet te verwarren met de Joden – (zie de naties hierboven) wordt profetisch vaak EfraÔm genoemd, dat in het Oude Testament als hoofdstad Samaria had. Het Huis IsraŽl (de tien stammen) werd daarom ook wel met Samaria aangeduid. Daar werd een mengeling van Bijbelse normen en afgoderij ingevoerd. Deze valse religie is onder IsraŽl blijven bestaan tot op de huidige dag. Zij vindt haar oorsprong in Babylon en presenteert zich als het christendom.

Vers 2  En zij denken er niet aan, dat Ik al hun kwaad in gedachten houd. Nu omringen hen hun daden; zij zijn voor mijn aangezicht. 3  Met hun boosheid verheugen zij de koning en met hun leugens de vorsten. Vers 6  Maar zij stoken hun hart als een oven met hun arglist… Vers 7  … Niemand onder hen roept tot Mij. 8  EfraÔm vermengt zich met de volken… 9  Vreemden hebben zijn kracht verteerd, maar hij beseft het niet. Zelfs ligt grijsheid over hem gesprenkeld, maar hij beseft het niet.

EfraÔm en Manasse (Gr.-BrittanniŽ en de V.S.) hebben zich vermengd met vreemde volken, die hun krachten slopen. Ze hebben zich rijkdom vergaard, maar God trekt zijn zegeningen in, omdat ze weigeren de ware God te dienen. Nog steeds (2008) dringt het niet tot de Amerikanen door dat hun internationale optreden zich tegen hen keert, want hun afgoden helpen niet, die zijn machteloos.

Vers 10  En de hoogmoed van IsraŽl getuigt openlijk tegen hem. Doch zij hebben zich niet bekeerd tot de HERE, hun God, en hebben Hem trots dit alles niet gezocht. 11  EfraÔm is geworden als een onnozele duif, zonder verstand… 12  Zodra zij gaan, span Ik mijn net over hen uit. Als het gevogelte des hemels haal Ik hen neer. Zodra hun zwerm rumoerig wordt, neem Ik ze gevangen. 13   Wee over hen, omdat zij van Mij zijn weggevlogen! Verwoesting over hen, omdat zij van Mij zijn afgevallen! Hoewel Ik hen verloste, hebben zij tegen Mij leugens gesproken. 14  En zij roepen niet tot Mij met hun hart, wanneer zij jammeren op hun leger... Vers 16   Zij keren zich, maar niet naar omhoog; zij zijn geworden als een bedrieglijke boog. Door het zwaard zullen hun vorsten vallen wegens de heftigheid hunner tong. Daarover spot men met hen in het land Egypte [de heidense naties].

Hosea 8:1  De bazuin aan uw mond! Als een arend komt het tegen het huis des HEREN! Omdat zij mijn verbond hebben overtreden en tegen mijn wet gerebelleerd.

Beweren ze niet algemeen dat Gods geboden voor hen niet van toepassing zijn of zelfs zijn afgeschaft? Ga bij u zelf te rade, houdt u Satans zondag (aanbidding van de zonnegod) of Gods sabbat. Of geen enkele dag? Viert u het heidens kerstfeest of Gods Loofhuttenfeest, Bazuinenfeest, enz. (die Feesten zijn volgens Gods Woord immers de feesttijden des Heren; Lev. 23). Eet u rein vlees? Of eet u vlees van onreine dieren, zoals varkensvlees en garnalen. Dat noemt uw Schepper en de Schepper van de dieren een gruwel. Zoals onrein geestelijk voedsel een gruwel is. Massaal worden Gods geboden – u zult niet stelen, liegen, echtscheiden, enz. – geminacht.

Vers 2  Tot Mij roepen zij: Mijn God! Wij, IsraŽl, kennen U! 3  Doch IsraŽl verfoeit het goede; de vijand achtervolgt hem. 4  Zij hebben koningen aangesteld, maar buiten Mij om; vorsten, zonder dat Ik ervan wist. Van hun zilver en hun goud hebben zij zich afgodsbeelden gemaakt tot hun verderf.

Hun welvaart wordt besteed aan een afgodische levensstijl.

Vers 5  Verfoeilijk is uw kalf, o Samaria! [Bedenk dat binnen drie maanden nadat God IsraŽl met grote kracht en wonderen had bevrijd uit het machtige Egypte, IsraŽl al een gouden kalf maakte en zei dat dat kalf hun god was die hen uit Egypte had verlost! Wat een minachting voor de ware God, evenals vandaag God wordt geminacht door de aanbidding van een valse god in zijn plaats!] (Mijn toorn is tegen hen ontbrand. Hoelang nog zal hun reiniging onmogelijk zijn?) 6  Voorwaar, ook dit is uit IsraŽl, het is het maaksel van een werkmeester, een god is het niet. Voorwaar, tot splinters zal dat kalf van Samaria worden.

Hun godsdienst is niet van de Eeuwige God. De dag is dichtbij dat de Almachtige die religies zal vernietigen.

Vers 7  Want wind zaaien zij en storm oogsten zij: tot rijpheid komt het koren niet, het is een gewas dat geen meel voortbrengt; en brengt het al iets voort, dan verslinden het vreemden.

Nu terug naar de Russische dreiging. De Gemeente van God schreef in 1956: ”Intussen oefent Rusland een ontzaglijke invloed uit op de ontwikkelingen in Europa. Heel Europa verkeert direct in de schaduw van de Russische Beer. Stel dat uw dichtstbijzijnde landsgrens het huiveringwekkend ’IJzeren Gordijn’ zou zijn waar vlak achter de communistische troepen van miljoenen militairen opgesteld staan. U zou voortdurend in angst leven.

De meeste Europeanen worden wantrouwend tegen de Verenigde Staten [toen al, in de jaren vijftig van de vorige eeuw]. Ze vragen zich af wat de werkelijke bedoeling van het Marshall Plan is, waarom de Amerikanen zo goedgeefs zijn. Waarom sturen ze zoveel geld naar Europa? De Europeanen begrijpen het altruÔsme en de vrijgevigheid niet. Ze verdenken de Amerikanen van bijbedoelingen. [Vanzelfsprekend was het ook een Amerikaans belang dat Europa economisch sterk zou worden.] Ze denken steeds meer aan de komende Verenigde Staten van Europa! [bedenk dat dit in 1956 is geschreven.]

De Amerikanen en Britten hebben hen op die gedachte gebracht. Ze hebben getracht de Europese naties gezamenlijk te organiseren tegen het Sovjetmachtsblok. Nu verenigen ze zich tegen Amerika! Wat nog ontbreekt is een sterke leider – de komende FŁhrer! De Duitsers herstellen zich in hoog tempo van de Tweede Wereldoorlog. Duitsland is het economische en militaire hart van Europa. Zeer waarschijnlijk zal Duitsland de komende Verenigde Staten van Europa gaan leiden en domineren.

Maar Groot-BrittanniŽ zal er geen deel van uitmaken. Deze adembenemende herrijzenis van het Romeinse Rijk is een volgende profetische gebeurtenis. De wereld zal verbluft zijn wanneer de militaire kolos tevoorschijn komt.” 

 

Ja, dit is geprofeteerd

U denkt misschien dat dit fantasie is? Natuurlijk is er nu meer dan vijftig jaar later wel een EU. Maar een politieke en militaire wereldmacht met agressieve aspiraties? Dat zult u nu in 2008 misschien niet herkennen. God weet van deze plannen en heeft daarvan verslag laten uitbrengen in zijn profetieŽn ongeveer 2500 jaar geleden!

U vindt deze profetieŽn in DaniŽl 2 en 7 en specifieker in het 17e hoofdstuk van Openbaring – een Verenigde Staten van Europa – een plotselinge herrijzenis van het Romeinse Rijk. Zie bovendien onze publicatie ’Op komst - Een nieuw Romeins Rijk’.

Het zal een veel grotere militaire macht bezitten dan het oude Rome, maar het zal ook noodlottige zwakheden erven. ProfetieŽn symboliseren een mengeling van een nog nooit geŽvenaarde militaire macht en ongekende zwakheid met de gepaste frase ”deels van ijzer en deels van leem”.

DaniŽl 2:40  en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. 41  En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, 42  en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn.

Zie ook onze publicatie ’Het Visioen van DaniŽl van de Vier Grote Dieren’.

De Europese landen zullen zich politiek en militair verenigen, maar hun aard, cultuur en ras verschillen. Ze zijn wantrouwig en afgunstig tegenover elkaar. Eigenlijk is er sprake van haat.

Wat hen altijd sterk gebonden heeft is de religie. Feitelijk worden ze daardoor geleid, zoals een paard gemend wordt. In bijbelse terminologie wordt een kerk dikwijls voorgesteld als een ’vrouw’ (2 Corinthe 11:2; Efeze 5:23-25; Openbaring 12:17). Bijgevolg is de ’hoer’ in Openbaring 17:1, 4 een grote ’gevallen’ kerk – een vals kerksysteem! Aangezien de vrouw het ’Beest’ berijdt, ligt het voor de hand dat deze kerk zich met politiek inlaat. Deze valse kerk is voortgekomen uit de mysteriereligie van Babylon. Het christendom claimt de naam van Christus, maar predikt een valse christus. Niet HŪj is de stichter van deze valse religie, maar Rome. Daaruit zijn dochters (de protestantse kerken en hun afsplitsingen) voortgekomen – deze onreine vrouw (kerk) wordt de moeder van de hoeren genoemd. Met gebundelde oecumenische krachten onder leiding van het Vaticaan, zal Christus en zijn volgelingen worden bestreden, zoals ze dat in de geschiedenis altijd hebben gedaan. Het bindmiddel van de Europese politieke en militaire unie is het christendom, waarin de r.k.-kerk een leidende rol speelt en de overige zgn. christelijke kerken en denominaties ondersteuning geven. Zij allen hebben het merkteken van het ’Beest’. Zij prediken het merkteken en het maakt deel uit van hun aanbidding van hun afgod.

De Duitse paus (sinds 2005) werkt aan ’de christelijke eenheid’. De oecumene heeft bij hem hoge prioriteit. Hij dringt aan op een uitdrukkelijke vermelding van de christelijke wortels in de Europese ’grondwet’ en in andere belangrijke documenten van de Europese Unie.

De comeback die de Duitsers hebben gemaakt is succesvol verlopen. Waarschijnlijk zal de machtige Europese Statenbond – die zich al duidelijk aan het vormen is – onder leiding staan van een Duitser. De vraag hoe de zelfbenoemde FŁhrer aan de macht kon komen in 1933 fascineert de Duitsers tot op de dag van vandaag. De nieuwe leider zal nog niet weten hoeveel en welke Europese naties samengaan in het laatste Romeinse Rijk. Maar u en wij kunnen het aantal weten – want de Eeuwige God heeft het laten opschrijven ruim 1900 jaar geleden in Openbaring 17. Er zullen tien dictaturen zijn, die met ijzeren vuist zullen regeren over de Europese naties. Deze tien zullen hun militaire kracht geven aan de algeheel leider. In 2008 wordt al gesproken over Mr. Europe. Profetisch wordt zowel het komende Europese Imperium als de leider aangeduid als ’Het Beest’.

Openbaring 13:3  En [ik zag] ťťn van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4  en zij aanbaden de draak [Satan], omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

Openbaring 17:12  En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar een uur ontvangen zij macht als koningen met het beest.

Nu we dit schrijven (2008) bestaat de Europese Unie uit 27 lidstaten. Het grote aantal werkt vertragend. Een kleiner aantal landen dat de toekomstvisie over kernzaken deelt en een gezamenlijk ’christelijk’ fundament heeft, kan krachtdadiger optreden. De ”tien koningen” zullen andere Europese landen onderwerpen. In de profetieŽn zijn aanwijzingen dat het huidige IsraŽl in Europa – Groot-BrittanniŽ en N.W. Europa, waaronder Nederland – overweldigd en onderdrukt zal worden.

Ter vereenvoudiging van het bestuur werd het Romeinse Rijk in tweeŽn gedeeld. Dit gebeurde voor het eerst in 285 n. Chr. en later tegen het einde van de 4e eeuw was er opnieuw een westelijke en oostelijke rijkshelft.

Het rijk stond op twee benen, het westelijke deel met Rome als hoofdstad en het oostelijke deel met Constantinopel als hoofdstad. Dit wordt uitgebeeld door de in DaniŽl 2 beschreven twee benen van Nebukadnezars grote beeld. DaniŽl legt uit welke koninkrijken achtereenvolgens als wereldmachten opkomen en vergaan. Hij begint met het hoofd van het beeld en daarna het borstgedeelte en vervolgt zo naar onderen tot de voeten en tenen, de laatste tien koningen die spoedig een huwelijk zullen sluiten, maar een slecht huwelijk.

DaniŽl 2:42  en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn. 43  Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.

De vijf tenen aan de ene voet en de vijf tenen aan de andere voet duiden ongetwijfeld weer op het westelijk deel en het oostelijk deel van Europa. Geheel in overeenstemming met de profetie is de diep gewortelde katholieke religie met haar ’dochters’ in Europa en de aanverwante orthodoxe religie in de Oost-Europese landen, maar deze landen waren vazalstaten of stonden onder de invloedssfeer van het communistische Rusland. Pogingen om zich los te maken werden gewelddadig de kop ingedrukt.

De architect (Satan) van het kwaad wil echter een vernietigende macht oprichten en zal met zijn demonen krachten ontwikkelen om zijn plan te realiseren. En zo gebeurde het!

Het IJzeren Gordijn was een grens door Europa, een scheidingslijn tussen het communistische ’Oostblok’, gevormd door de Sovjet-Unie en vazalstaten in Oost-Europa en het kapitalistische ’Westen’. De grens ontstond na de Tweede Wereldoorlog.

Maar dan… door ondermeer de invloed van het Vaticaan stortte de macht van de communistische partijen in Oost-Europa abrupt in en viel ook het Sovjetimperium uiteen. Kort daarvoor nog onvoorstelbaar! Snel begonnen de landen het IJzeren Gordijn af te breken. Hongarije begon als eerste met het afbreken op 2 mei 1989. Zeer plotseling was het ’gordijn’ als het symbool van de Koude Oorlog verdwenen en kon Oost-Europa beginnen met een economische inhaalslag. De Oost-Europese landen sloten zich met hoge verwachtingen gretig aan bij de EU. De bouwstenen liggen klaar voor het moment dat vijf ’christelijke’ naties in Oost-Europa en vijf ’christelijke’ naties in West-Europa zich verenigen in een sterke politieke en militaire unie.

In de publicatie van 1956 van de Gemeente van God wordt gezegd dat op grond van de profetieŽn geconcludeerd kan worden dat sommige landen achter het IJzeren Gordijn vandaan zullen komen en dat Rusland op voorhand al verloren heeft. Dat bovendien Rusland nog meer verder in het oosten gelegen satellietstaten zal verliezen. En zo is het gebeurd!

Rusland laat echter intussen duidelijk blijken dat het status en macht terug wil winnen, waarmee er een staat van Koude Vrede is geschapen. 

 

Drastische veranderingen in het WEER

Is het u ook opgevallen dat er record na record wordt gebroken in het klimaat? Warmste zomer, natste jaargetijde, zachtste maand, hevigste orkanen, overstromingen, droogten, sinds honderd jaar of sinds mensenheugenis. En het neemt nog steeds toe. Ook aardbevingen nemen toe in frequentie en intensiteit.

Behalve de ’natuurlijke’ klimaatvariaties en klimaatveranderingen, veroorzaakt door onder meer grote vulkaanuitbarstingen, El NiŮo's en variaties in zonneactiviteit, is ook het menselijk handelen steeds meer een factor van toenemend belang.

De El NiŮo van 1997-'98 heeft in meer dan zestig landen aanleiding gegeven tot extreme weersomstandigheden. In totaal zijn 41 landen getroffen door overstromingen en 22 door droogte. De schade liep in de tientallen miljarden euro's.

Het water en de woestijn rukken op. De mens weet het en gaat verder op zijn weg. Of schrijven rapporten. VN-klimaatrapporten voorspellen droogte, hongersnood, extreme stormen, het uitsterven van soorten planten en dieren, volksverhuizingen. De opwarming van de aarde is een serieus gevaar voor de mensheid. En daar zijn wij zelf schuldig aan zeggen de auteurs van deze rapporten. Eťn van de auteurs: ”Er is inmiddels geen twijfel meer over mogelijk dat de mensheid verantwoordelijk is voor deze verandering van het klimaat.”

De mens heeft de opdracht gekregen van God de aarde te onderhouden, maar in plaats daarvan is de mens een verwoestende weg ingeslagen die schade aanricht aan de aarde en wat daarop leeft en groeit, het zoete en zoute water, het klimaat en de dampkring. Overtreding van wetten leidt automatisch tot straffen.

En nu, de eerstvolgende gebeurtenis die met grote hevigheid zal toeslaan voordat de democratische landen worden binnengevallen door het herrezen Romeinse Rijk, is een enorme algehele hongersnood in Amerika, Groot-BrittanniŽ en Noord-West Europa veroorzaakt door dramatische droogten, overstromingen en ongedierte. In zijn spoor zullen de meest verschrikkelijke epidemieŽn die naties aanvallen.

Jezus voorspelde dit tijdens zijn gesprek met de discipelen op de Olijfberg.

MattheŁs 24:6  Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7  Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk…

Dat is een wereldoorlog – en we bevinden ons nu in een ’pauze’ tussen de tweede en derde ronde.

… en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden…

Dat is de volgende buitengewone wereldgebeurtenis die is geprofeteerd.

… en pestilentiŽn [SV]…

EpidemieŽn.

… en aardbevingen zijn.

Van de voortekens hebben we inmiddels al veel kunnen zien en voelen – overal ter wereld.

Vers 8  Doch dat alles is het begin der weeŽn.

Terwijl de moderne wetenschap en industrie met de druk≠knopmaatschappij van luxe en gemak bezig zijn, waarschuwen weerdeskundigen en enkele bezorgde autoriteiten voor ongekende veranderingen van het klimaat en het milieu. Maar de lieden die de macht uitoefenen in deze wereld vergaderen, ”drinken een glas, doen een plas en laten alles voor wat het was”.

Is het u ook opgevallen dat de rampen en oorlogen die de mensheid hebben geteisterd precies beschreven staan in Gods Woord? Hoe zou dat kunnen?

De ernstige waarschuwingen die steeds luider klinken, schetsen slechts een fractie van de werkelijke catastrofen. Het is slechts het begin van de Grote Verdrukking zei Jezus.

Jeremia's profetie is gedetailleerder. Het vormt het begin van de nationale problemen die over Amerika, de Britse volken en de landen van Noord-West Europa komen! Zowel Jeremia als Jezus Christus – maar ook de profeet DaniŽl – werden geÔnspireerd om ons mee te delen dat het de meest rampzalige tijd van nationale problemen zal zijn die ooit een natie heeft getroffen of ooit zal treffen!

Nog duidelijker is de profetie van EzechiŽl. Lees hoe catastrofaal het zal zijn: een derde van de totale bevolking van deze naties zal door hongersnood en epidemieŽn sterven, een derde deel door oorlogshandelingen omkomen en een derde deel verstrooid worden.

EzechiŽl 5:7  Daarom, zo zegt de Here HERE: Omdat gij weerspanniger geweest zijt dan de volken rondom u, niet gewandeld hebt volgens mijn inzettingen en mijn verordeningen niet opgevolgd [nee, welk volk slaat nog acht op Gods geboden?]… 8  Daarom zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal u, ja Ik! Ik zal in uw midden gerichten voltrekken voor de ogen der volken. 9  Ik zal wegens al uw gruwelen aan u doen wat Ik nog nooit gedaan heb en nooit meer zo doen zal. 10  Daarom zullen vaders in uw midden hun kinderen opeten, en kinderen zullen hun vaders opeten. Ik zal gerichten aan u voltrekken en al wat er nog van u overblijft, zal Ik naar alle windstreken verstrooien. 11  Daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, voorwaar, omdat gij mijn heiligdom verontreinigd hebt door al uw afschuwelijkheden en door al uw gruwelen, daarom zal Ik Mij onttrekken, Ik zal niets ontzien en Ik zal geen deernis hebben. 12  Een derde deel van u zal door de pest sterven en door de honger omkomen in uw midden; een derde deel om u heen zal door het zwaard vallen; een derde deel zal Ik naar alle windstreken verstrooien en achter hen zal Ik het zwaard trekken. 13  Zo zal mijn toorn ten volle worden uitgestort en zal Ik mijn grimmigheid aan hen stillen en Mij wreken. En zij zullen weten, dat Ik, de HERE, in mijn naijver gesproken heb, wanneer Ik mijn grimmigheid ten volle over hen heb gebracht. 14  Ik zal u maken tot een puinhoop en tot een smaad onder de volken romdom u ten aanschouwen van iedere voorbijganger. 15  Zo zult gij worden tot smaad en hoon, tot een waarschuwing en een voorwerp van ontzetting voor de volken rondom u, wanneer Ik aan u gerichten zal voltrekken in toorn en grimmigheid en grimmige straffen. Ik, de HERE, heb het gesproken. 16  Wanneer Ik op hen de boze pijlen van de honger afschiet, die verderven zullen, en die Ik afschieten zal om u te verderven, dan zal Ik de honger over u doen toenemen en de staf des broods voor u verbreken. 17  Ik zal honger en verscheurend gedierte over u doen komen, die u van kinderen zullen beroven; pest en bloedvergieten zullen over u komen, en het zwaard zal Ik over u brengen. Ik, de HERE, heb het gesproken.

In het eerste deel van deze publicatie meldden we dat de Gemeente van God in 1956 al schreef dat de sleutels die de profetieŽn gesloten houden voor het menselijk verstand, sleutels die inzicht in de toekomst geven, nu gevonden zijn. Of, nog preciezer, aan ons gegeven door God. De ’christelijke’ kerken bezitten deze sleutels niet, want ze ontvangen (aanvaarden) geen correcties van het Woord van God, wandelen niet volgens Gods inzettingen en verordeningen, zoals we hierboven in Ez. 5:7 hebben gelezen. Wat ze u leren noemt God gruwelen in vers 9. Daarom bemoeit God zich niet met hen. Ook al gebruiken ze Gods naam, maar dat is een ijdel gebruik van Gods naam. Ze zullen hun dwalingen en overtredingen niet toegeven.

Maar als u nog niet begrijpt dat ’u’ tegen wie God door EzechiŽl hier spreekt een belangrijk deel van de democratische volken zijn, zoals duidelijk wordt aangetoond in onze publicatie ’De Verenigde Staten en Groot-BrittanniŽ in de profetieŽn’, u het nķ kunt weten en medeverantwoordelijk wordt gesteld voor alles wat de mensen naar wie wordt verwezen, zal overkomen. En God kent geen aanzien des persoons. De gevolgen van de overtreding van Gods geboden zullen komen, tenzij wij luisteren en ons bekeren.

De details van de grote droogten en plagen van vretend ongedierte die weldra over ons zullen komen, zijn beschreven in het eerste hoofdstuk van JoŽl. Het is een angstig en verwoestend beeld van honger en ziekte.

JoŽl 1:2  Hoort dit, gij oudsten, en neemt ter ore, alle inwoners des lands. Is zo iets geschied in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? Vers 4  Wat de knager had overgelaten, heeft de sprinkhaan afgevreten; wat de sprinkhaan had overgelaten, heeft de verslinder afgevreten; en wat de verslinder had overgelaten, heeft de kaalvreter afgevreten. 5  Wordt wakker, gij dronkaards en huilt, en jammert allen, gij wijndrinkers, om de jonge wijn, want hij is van uw mond weggerukt. 6  Want een volk [sprinkhanen of ander gedierte] is tegen mijn land opgetrokken, machtig en ontelbaar; zijn tanden zijn leeuwetanden en het heeft hoektanden van een leeuwin. 7   Het heeft mijn wijnstok tot een voorwerp van ontzetting en mijn vijgeboom tot een geknakte stam gemaakt; het heeft de schors geheel en al afgeschild en weggeworpen; zijn ranken zijn wit geworden. Vers 10  Verwoest is het veld; de aardbodem treurt, want het koren is verwoest, de most verdroogd, de olie weggeslonken. 11  De landbouwers zijn verslagen, de wijngaardeniers jammeren, over de tarwe en over de gerst, want de oogst van het veld is verloren gegaan. 12  De wijnstok is verdord en de vijgeboom is verwelkt; granaatappelboom, ook palm en appelboom, alle bomen des velds zijn verdord. Voorwaar, de blijdschap is beschaamd van de mensenkinderen weggevlucht. Vers 14  Heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen; vergadert, gij oudsten, alle inwoners des lands, tot het huis van de HERE, uw God, en roept luide tot de HERE. Vers 17  Verschrompeld zijn de zaadkorrels onder haar aardkluiten; verwoest zijn de voorraadschuren; gescheurd staan de korenbakken, want het koren is verdroogd. 18  Hoe kreunt het vee! De runderkudden dolen rond, want er is voor hen geen weide; ook de schapenkudden lijden zwaar. 19  Tot U, HERE, roep ik, want een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd, en een vlam heeft alle bomen van het veld verzengd. 20  Zelfs de dieren des velds zien smachtend tot U op, want de waterbeken zijn uitgedroogd en een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd. 

 

En dan WERELDOORLOG III

Al het voorgaande is slechts het begin van de nationale catastrofen, zoals Jezus heeft uitgelegd.

Wanneer we zijn verzwakt door kwellingen als honger, ziekte en de rampzalige economische crisis, zal onverhoeds de Europese kolos bestaande uit tien staten, zijn geavanceerde oorlogsmaterieel richten op onze IsraŽlitische landen en onze steden en de centra van industriŽle en militaire productie vernietigen!

Jezus' eigen woorden hierover luiden:

MattheŁs 24:9  Dan [niet vijf jaar of een generatie later, maar dan] zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. Vers 21  Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. 22  En indien die dagen [van massale slachting en vernietiging] niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Jezus sprak zowel over onze nationale volken als over de ware individuele christenen die Gods geest hebben.

Maar EzechiŽls profetie voegt dit specifieke en schrikaanjagende feit eraan toe: ”Een derde deel” – dat is de helft van de bevolking die was overgebleven na de epidemieŽn en hongersnoden – ”zal door het zwaard vallen; een derde deel zal Ik naar alle windstreken verstrooien en achter hen zal Ik het zwaard trekken.”

De door Duitsland gedomineerde Europese combine zal de steden en industriŽle centra van modern IsraŽl (o.a. de V.S. en N.W.-Europa) ’opblazen’. Dit wordt voorzegd in verschillende profetieŽn, maar in het volgende hoofdstuk van EzechiŽl toont deze profetie een uitwerking die alleen mogelijk is met de modernste massavernietigingswapens, die na W.O.-II zijn ontwikkeld, zoals de nucleaire wapens.

EzechiŽl 6:6  Overal waar gij woont, zullen de steden verwoest worden en de hoogten een wildernis worden, opdat uw altaren verwoest en verlaten, uw afgoden verbroken en vernietigd, uw wierookaltaren afgehouwen en uw maaksels verdelgd worden.

Dit zijn de gevolgen van de inzet van massavernietigingswapens: totaal verwoeste steden. 

 

Onze grote nationale massaverdelging

Ja, ontwaak! Amerika, Groot-BrittanniŽ, ScandinaviŽ, Nederland en de overige landen van de twaalf stammen van IsraŽl! Wereldrevoluties, wereldoorlogen, koude oorlogen en de dreiging van een nucleaire escalatie laat u (genoemde volkeren) onverschillig.

U, Amerikanen, Britten, Nederlanders en de andere volken van IsraŽl! U, zelfvoldane, trotse, hardnekkige en zelfingenomen mensen! U geniet van een overvloed die God nog nooit aan enig ander volk zo royaal heeft gegeven. U vervalt achteloos in slapheid en decadentie met uw dwaze hart gericht op materieel comfort. U negeert totaal het profetisch derde deel van Gods Woord, dat u waarschuwt tegen dreigende rampen en u goddelijke bescherming aanbiedt!

Zal iemand van u die nu deze waarschuwing leest zijn ogen openen voor de harde werkelijkheid?

De Almachtige God openbaart nu, in een tijd dat het nog verhinderd kan worden, dat een derde van ons volk over luttele jaren zal sterven als gevolg van honger en ziekte – dat de dag van onze afrekening is gekomen! – dat onze welvaart en overvloed zal worden weggenomen, waarop we ons hart hebben gericht – dat daarna nog een derde deel van ons volk, van uw persoonlijke vrienden, familie en kennissen, gedood zullen worden door de afschuwelijke nucleaire invasie en door slachtingen van ander wapentuig – dat onze trots van de democratische welvaartstaten, met aan de spits de Verenigde Staten en Groot-BrittanniŽ en haar voormalige Gemenebestlanden, nu voorbeschikt zijn tot een plotselinge verbrijzelende nederlaag! – dat het derde deel dat nog in leven gebleven is, als gevangenen verspreid zullen worden over de landen van onze vijanden en hun bondgenoten als verachtelijke slaven! – en dat miljoenen van hen gefolterd zullen worden in georganiseerde religieuze vervolgingen, totdat ze hun laatste adem uitblazen in een marteldood!

Jezus Christus zei:

MattheŁs 24:9  Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil.

Zorgeloos en dwaas denkt u dat het om andere mensen gaat, dat Hij anderen bedoelde? Onze publicatie ’De Verenigde Staten en Groot-BrittanniŽ in de profetieŽn’ bewijst dat het om die naties gaat en de overige naties van IsraŽl, waaronder Nederland. Wij vormen de naties die gehaat zullen worden door alle andere volken. Of had u zich dit alarmerende feit niet gerealiseerd?

Jezus Christus bedoelde ons en de hierboven genoemde naties. En zijn woorden zijn zo zeker als de ondergaande en opkomende zon!

Het verslag van Lukas van Jezus' woorden zegt het nog specifieker.

Lukas 21:22  want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat.

De dagen – en die zijn dichtbij – wanneer de gebeurtenissen van de profetieŽn van uw Bijbel hun climax naderen en profetieŽn plotseling en snel in vervulling gaan in deze eindtijd!

Vers 24  en zij [sprekend over onze naties] zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen [SV: volken].

Als type is deze profetie vervuld voor de Joden in 70 n. Chr., maar heeft in de eerste plaats betrekking op onze nabije toekomst.

Jeremia werd geÔnspireerd door de Almachtige deze invasie, de vernietigende nederlaag en ballingschap te beschrijven, en te verklaren waarom dit zal gebeuren. 

 

Waarom worden we gestraft?

In het 30e hoofdstuk openbaart God aan Jeremia dat de tijd van de profetie is de tijd van een wereldoorlog, gevolgd door de komende Exodus van zowel de tien stammen van IsraŽl (V.S., Groot-BrittanniŽ, enz.) als de Joden naar Palestina bij de tweede komst van Christus.

Jeremia 30:4  Dit nu zijn de woorden die de HERE over IsraŽl en Juda gesproken heeft. 5  Want zo zegt de HERE: Angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. 6  Vraagt toch, ziet, of een man baart; waarom zie Ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende en heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen? 7   Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob.

Het is de verschrikkelijkste tijd van rampspoed en oorlog uit de hele geschiedenis, de tijd van onze nationale ellende. We zullen daarin terecht komen – de vreselijkste nationale catastrofe die onze naties ooit heeft getroffen – maar God zal ons daaruit redden en uiteindelijk het juk breken van de slavernij.

Vers 7 (vervolg) maar daaruit zal hij gered worden. 8  Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de HERE der heerscharen, dat Ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren; vreemden zullen hen niet meer knechten.

Maar waarom deze ellende? Zijn wij geen christelijke landen? Dat beelden wij ons in ieder geval in, maar de profetieŽn van Jezus en van Paulus onthullen dat wij misleid zijn en ons hechten aan een valse ’christenheid’. Onze landen zijn vol met vele valse en religieuze leiders en leraren die in de naam van Christus optreden en hun religie ’christelijk’ noemen. Jezus waarschuwde dat als we Hem aanbidden door tradities te volgen van heidenen (zoals kerstfeest, Pasen, ”geloof zonder werken”, enz.) dat we Hem tevergeefs eren.

Lukas 6:46  Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?

Jeremia vertelt het waarům van die ellende.

Jeremia 30:14  Al uw minnaars hebben u vergeten, zij vragen naar u niet. Want Ik [God] heb u geslagen, zoals een vijand slaat, zoals een meedogenloze tuchtigt, om de grootte van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden geweldig zijn.

In zijn genade en liefde zal God na de straffen deze naties van IsraŽl verlossen.

Vers 11  Want Ik ben met u, luidt het woord des HEREN, om u te verlossen; want Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, doch naar recht u tuchtigen [door hongersnood, ziekte, oorlog, deportatie en slavernij], al zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan.

Waarom? Omdat God sinds Adam bekend heeft gemaakt dat Hij wetten in werking heeft gesteld die geluk, vreugde, gezondheid en welvaart brengen, mits we ze gehoorzamen, maar die een vloek zullen brengen en een scheiding met God en zijn zegeningen als we ze overtreden.

God heeft de mens een vrije wil gegeven. Hij kan – moet zelfs – zelf kiezen. God heeft geboden voor Hem te kiezen. Maar Adam en de mensen na hem hebben voor een manier van leven gekozen die lijnrecht tegenover de onverbrekelijke wetten van God staan. God zond Jezus Christus om de weg van God te tonen en ons een levend voorbeeld te geven van die weg. Maar de mensen kruisigden Hem, en eigenden zich later illegaal zijn Naam toe, begonnen zijn goddelijkheid te verkondigen, met een zalvende aanbidding rond zijn persoon, terwijl ze de wereld misleidden en in duisternis brachten, vervreemd van God door zijn Evangelie te verwerpen, en in plaats daarvan, de heidense filosofieŽn, geloven, gewoonten aan te nemen en wegen te gaan die deze (Satans) wereld hebben gekenmerkt vanaf het begin.

Tegenwoordig gebruikt het georganiseerde ’christendom’ onwettig de Naam van Christus, verheerlijkt zijn persoon, aanbidt Hem, maar volhardt in het ontkennen van zijn Boodschap en in het rebelleren tegen Gods wetten.

Is het niet duidelijk wat dit de mensheid heeft gebracht? Ziekte en kwalen, angst en zorgen, ongelijkheid en onrecht, oorlog en angst voor oorlog, leed en ledigheid!

De onmenselijkheid van mensen tegenover mensen. Het is het resultaat van ijdelheid, trots, egoÔsme, hebzucht! De horizon van de mens wordt steeds enger, zijn leven is gericht op hem zelf. Hij voert veroverings- en bezettingsoorlogen. Kleinschalig binnen families, bedrijven en organisaties en grootschalig met nationale militaire machten. Hij ontwikkelt helse massavernietigingswapens die spoedig alle leven zullen wegvagen van deze planeet als God niet zou ingrijpen.

Zou God liefde tonen aan deze wereld door deze tragische toestand in de wereld te laten voortduren? De menselijke natuur kreeg van God 6000 jaar toegewezen om de lessen te schrijven van ijdelheid en egoÔsme, kortweg de weg van nemen, die automatisch vijandschap tegen God en zijn wetten inhoudt. De weg die zo verlokkelijk en aantrekkelijk scheen voor de falende menselijke geest! Maar God heeft deze lijdende wereld lief! God gaf Adam instructies, Hij zond zijn profeten om zijn weg bekend te maken, Hij zond zijn Zoon, Hij heeft evangelisten en leraren gezonden. God heeft nu 6000 jaar met de mensheid getwist – met woorden! Maar de mens blijft hardnekkig de waarschuwingen in de wind slaan. 

 

Vernietiging van alle leven?

De mens is nu aangekomen in een tijdperk waarin hij de geheimen leert van de krachten van het universum! De wetenschap en technologie hebben ontdekt dat de mens in staat is steeds meer uit de krachten en energie van de natuur te halen. Die worden ook in vele variaties aangewend in de wapenindustrie. De meest afgrijselijke massavernietigingswapens zijn ontwikkeld en deze race gaat koortsachtig door.

De mens heeft niet alleen een maatschappij ontwikkeld waarin met een druk op de knop hij bediend wordt door luxe en comfort, maar ook met een druk op de knop de mensheid kan worden vernietigd. In de jaren vijftig van de vorige eeuw waarschuwden vermaarde wetenschappers ons dat het mogelijk was om het menselijk leven van deze planeet weg te vagen. Die waarschuwingen hebben we niet meer nodig. We hebben daarvan al afschuwelijke ’wapenfeiten’ gezien.

Kan een God die de mens gemaakt heeft met een bijzonder doel en de aarde gemaakt heeft met een zeer speciale bestemming werkeloos toezien hoe de mens alle leven op aarde zal vernietigen en Gods Plan zal laten mislukken?

God zal het niet toestaan! God is een God van liefde, en een God van wijsheid en gerechtigheid, die zegt:

HebreeŽn 12:5  en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, 6  want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt.

De straf heeft tot doel om de lessen van het leven te leren. De mens kent zijn eigen lessen van 6000 ongelukkige jaren, ziekte, lijden en de dood – lessen die geschreven zijn met het bloed en de tranen van mensen! Toch weigert hij te leren van die lessen. Onverschillig tegenover God en vertrouwend op hun kennis, veronderstellen velen dat op de ťťn of andere manier alle problemen opgelost kunnen worden en de vurig verlangde vrede en geluk zal gevonden worden op hun manier!

De mens wil niets van de Waarheid weten! Hij wil niet luisteren naar de verkondiging van Gods Waarheid! Hij zal tot het bittere einde volharden in zijn zelfvernietingsstrijd als God niet zou ingrijpen.

Er is helaas maar ťťn taal die de opstandige mensheid verstaat en dat is fysieke straf en het wegnemen van materieel bezit. Onze naties komen op geen enkele andere wijze door Jezus Christus tot God en ook de wereld als geheel niet. 

 

Angstaanjagend – maar, toch GOED NIEUWS

God zal straffen om te corrigeren, om te redden. Eerst zal Hij de naties van IsraŽl en Juda straffen, waar het ’christendom’ en Jodendom heerst. Zijn eigen gekozen mensen, gekozen voor een dienst die ze hebben geweigerd uit te voeren! God heeft deze volken als eerste naties onder de wereldbevolking gekozen om zijn wetten – Gods levenswijze van geven – te leren. Als voorbeeld voor de overige volken om na te volgen. Nadat deze IsraŽlitische naties hun lessen hebben geleerd en zich tot God hebben gewend, zal Hij de volkeren straffen die Hij heeft gebruikt om de naties van IsraŽl te straffen.

God zegt:

Jeremia 25:31  Krijgsrumoer verbreidt zich tot aan het einde der aarde, want de HERE heeft een rechtsgeding met de volken, Hij houdt gericht over al wat leeft.

Hoe?

Vers 31  (vervolg) De goddelozen geeft Hij over aan het zwaard, luidt het woord des HEREN. 32  Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm [van oorlog] steekt op van de uithoeken der aarde, 33  en zij die door de HERE geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.

Jesaja 14:1  Want de HERE zal Zich over Jakob ontfermen en nog zal Hij IsraŽl verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen; dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Jakob. 2  En de volken zullen het [het Huis van Jakob] met zich nemen en het naar zijn eigen plaats brengen en het huis IsraŽls zal ze als erfelijk bezit verkrijgen op de grond des HEREN, tot slaven en tot slavinnen. Zo zullen zij degenen die hen gevangen namen, gevangen nemen en heersen over hun drijvers.

Het klinkt paradoxaal, maar dit vreselijke nieuws is eigenlijk goed nieuws! Want deze dreigende straf is de enige manier om de mensheid met een vrije keus ooit te leren dat de Wetten van God voor ons geluk zijn. Om de mensheid tot bezinning te brengen om vrijwillig de weg van God te kiezen – de enige weg naar het Utopia waar we zelfs niet van kunnen dromen!

Jawel, het Koninkrijk van God is dichtbij! En dat is het beste nieuws sinds de eerste mens begon te ademen.

Er is maar ťťn reden voor de ergste nationale catastrofe ooit die spoedig Amerika, Groot-BrittanniŽ en de andere stammen van IsraŽl zal treffen. Op geen enkele andere wijze zullen de mensen ooit werkelijk leren van de lessen die zij zo tragisch hebben geschreven met hun bloed en tranen. God heeft bepaald dat wij zelf moeten kiezen of we zijn goddelijke regering met zijn onwrikbare wetten accepteren of de weg van God verwerpen en de wegen en gewoontes volgen die voortgekomen zijn uit de menselijke natuur en geworteld zijn in deze door Satan gestuurde wereld. God zal de mensheid niet dwingen om zijn weg te gaan. De mens heeft ervoor gekozen om de harde lessen te leren om dan de juiste weg te kiezen!

De tijd dringt, maar we zijn te diep in de slaap van de misleiding gesukkeld om het te beseffen!

Nu we dit schrijven in 2008 zijn de economische kenteringen begonnen. Hoe lang denkt u nog te kunnen genieten van de welvaart? Velen veronderstelden dat de Amerikaanse economische krachten zware fundamenten hebben, maar de werkelijkheid is anders. Het lijkt op een zeepbel die uit elkaar spat. De snelle economie is gebaseerd op hebzucht en kent geen tegenwaarde die zo broodnodig is in tijden van recessie en crisis. Het financiŽle stelsel stort als een kaartenhuis in. Dit type welvaart wordt ons fataal, is een vloek! Omdat de mensen hun hart daarin gelegd hebben. Het heeft hen decadent en egoÔstisch gemaakt, waardoor economische wetten worden overtreden. De spiraal omlaag is al ingezet zoals in het oude Rome, maar met een veel diepere val omdat we van een grotere hoogte komen.

’Geluk’ en welzijn in deze wereldeconomie is afhankelijk gemaakt van consumptie. Dus: consumptie verplicht. Tegelijkertijd is er een titanenstrijd gaande om de steeds schaarser wordende grondstoffen waar ook grootverbruiker China zich in heeft gemengd. De financiŽle crisis in de V.S. die zijn effect heeft over de gehele wereld (al in 2008) verspreidt zich door de Amerikaanse economie als een olievlek – ook letterlijk, want de hoge olieprijzen gaan steeds meer doorwerken vanwege de zeer zorgwekkende schaarste.

Dan komen we plotseling terecht in een afgrijselijke hongersnood en onbeteugelde epidemieŽn van ernstige ziekten. Hoewel de spiraal naar beneden al is begonnen, willen we het niet weten. Snel rijk worden en dan nůg rijker als levensdoel is oorzaak van overtreding van natuurwetten waardoor bijvoorbeeld het voedsel, dat met kunstmatige middelen wordt verbouwd, geteeld, gekweekt, geproduceerd en beschermd, ernstige tekorten heeft aan mineralen en vitaminen. Gods landbouwwetten worden met voeten getreden.

En in Nederland gaat het sneller dan elders. Sinds 1993 zijn boeren in heel Nederland verplicht om mest de grond in te persen in plaats van het bovengronds uitrijden. Dat gebeurt zo agressief dat er daardoor simpelweg te veel schadelijke stoffen in de bodem komen en de zuurstof uit de bodem verdwijnt. Wormen, die met hun omploegwerk zorgen voor de aanwezigheid van zuurstof in ons land, gaan dood. Vogelsoorten verdwijnen in rastempo van de akkers en weidegronden. Het ecosysteem wordt volledig op zijn kop gezet. Akkers zitten vol chemicaliŽn. De grond is dood. In de afgelopen decennia en vooral in de jaren vůůr en na de eeuwwisseling is de aanwezigheid van vitaminen en mineralen in de zogeheten vollegrondsgroente fors teruggelopen met vijftig tot zelfs 100 procent. De gemiddelde Nederlander heeft een gebrek aan levensbelangrijke mineralen en vitaminen, zoals zink, ijzer, selenium, koper, magnesium, vitamine A en C. In veel groente zit tegenwoordig geen vitamine C meer. 40% van de mannen en 38% van de vrouwen in Nederland krijgt kanker. Dat is veel hoger dan waar ook ter wereld. De volksgezondheid komt in gevaar waarschuwen deskundigen. Niet alleen onze groente, maar ook onze verse Nederlandse melk heeft door deze mestinjecties aan kwaliteit ingeboet.

Het land heeft zijn noodzakelijke sabbatrust niet gekregen elk zevende jaar. Het land is uitgeput. De bodem is intussen uitgemergeld. Na de oogst halen voedingsindustrieŽn in het belang van hun winsten – want voor vers voedsel is in het huidige economische systeem nog nauwelijks ruimte – ůůk nog eens een deel van de mineralen en vitamines uit de producten, terwijl de ’gezondheidsindustrie’ hier op inhaakt door op bedrieglijke wijze mensen te laten geloven dat het tekort aan waardevolle elementen volledig kan worden aangevuld uit pillen en capsules.

Bovendien wordt de mens onbeschaamd misleid door massaal gebruik van gifstoffen in de voeding, gezondheidszorg en cosmetica onder het mom van gezonde smaak, aantrekkelijke kleur en voedzame, beschermende en genezende werking.

Dat is allemaal het gevolg van het verzet van de mens tegen zijn Maker.

Tegelijk met de komende hongersnood en pandemieŽn zal er een invasie komen van verwoestend ongedierte, insecten, sprinkhanen, die het land zullen ruÔneren in een omvang als nooit tevoren. U kunt dit lezen in het eerste hoofdstuk van JoŽl.

En dan komt die aangekondigde vreselijke wereldoorlog!

Van deze complete ellende zijn we (nu in 2008) geen twintig jaar meer verwijderd. Wanneer we getroffen worden door de grootste nationale tragedies die een natie ooit hebben overvallen – tijdens deze rampen sterven in bijna ieder huis mensen, uw geliefden, misschien uw kinderen of uw ouders of veel van uw beste vrienden, misschien uzelf, en de economie komt terecht in een diepe depressie – zal de politieke, militaire Europese kolos zijn oorlogstuig lanceren en nog eens een derde van de bevolking van Amerika, Groot-BrittanniŽ en de andere stammen van IsraŽl zal gedood worden en hun belangrijkste steden en industriŽle centra verwoest worden.

Slechts ťťn van de drie van uw familieleden en vrienden – van uw geliefden – zullen overleven, tenzij wij de waarschuwingen ter harte nemen en onder Gods bescherming komen onder zijn voorwaarden!

En bedenk dit – ieder mens staat op zijn eigen benen voor God. U kunt de bescherming van uw dierbaren niet veilig stellen. Evenmin kunnen de gebeden, de vroomheid of rechtvaardigheid van een vriend of familielid u redden. Ieder mens moet individueel tot oprecht berouw komen, volkomen en onvoorwaardelijk zich overgeven aan God. Het belangrijkste, eeuwig behoud, kunt u dan verkrijgen, maar dan nog zult u moeten bidden en vasten om te kunnen ontsnappen aan de catastrofes.

EzechiŽl 14:12  Het woord des HEREN kwam tot mij: 13  Mensenkind, wanneer een land tegen Mij gezondigd heeft door ontrouw te worden, en Ik mijn hand daartegen uitstrek, het de staf des broods verbreek en er hongersnood zend en daar mens en dier uitroei, 14  en er zouden daar deze drie mannen zijn: Noach, DaniŽl en Job, dan zouden dezen door hun gerechtigheid slechts zichzelf redden, luidt het woord van de Here HERE. 15  Wanneer Ik wilde dieren in het land doe omzwerven, die het van kinderen beroven, en het tot een woestenij wordt, zodat niemand erdoorheen trekt vanwege het wild gedierte, 16  en die drie mannen zouden daar zijn; zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, zij zouden zonen noch dochters redden. Zijzelf alleen zouden gered worden, maar het land zou een woestenij worden. 17  Of ik breng het zwaard over het land en zeg: Zwaard, gij zult in het land rondtrekken; en Ik roei daar mens en dier uit, 18  en die drie mannen zouden daar zijn; zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, zij zouden zonen noch dochters redden. Zijzelf alleen zouden gered worden. 19  Of Ik zend de pest in het land en stort er mijn grimmigheid bloedig over uit om daar mens en dier uit te roeien, 20  en Noach, DaniŽl en Job waren daar; zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, zij zouden zoon noch dochter redden. Zij zouden door hun gerechtigheid alleen zichzelf redden.

Jeremia 31:29  In die dagen zal men niet meer zeggen: De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden. 30  Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven; ieder die onrijpe druiven eet, diens tanden zullen slee worden.

We realiseren ons dat deze informatie niet plezierig is! We weten ook dat slechts een enkeling dit zal geloven.

Jesaja 42:18  Gij doven, hoort, en gij blinden, slaat uw ogen op om te zien. Vers 23 Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan en luistert in het vervolg? 24  Wie heeft Jakob tot plundering overgegeven en IsraŽl aan berovers? Is het niet de HERE, tegen wie wij gezondigd hebben, op wiens wegen zij niet hebben willen gaan, en naar wiens wet zij niet geluisterd hebben?

We weten maar al te goed dat niet geluisterd wordt naar deze waarschuwingen vanwege de trots en onverschilligheid van onze naties en wegens de loochening van de betekenis van God of zelfs van zijn bestaan. Bovendien heeft het valse christendom een god gecreŽerd die niet past in deze ernstige waarschuwingsboodschap. Daarenboven heeft het valse christendom zich zo misdragen dat ook velen een afkeer hebben gekregen van hun god en helaas de ware God daarmee verwarren.

Maar deze profetieŽn zijn zo zeker als de opkomst van de zon morgen – tenzij onze naties de waarschuwingen van God ter harte nemen, berouw hebben en zich afkeren van hun eigen wegen en gewoonten en zich onderwerpen aan de Almachtige God en zijn wetten en normen en waarden!

In de wetenschap dat een dergelijke ongelofelijke catastrofe spoedig zal komen, moeten wij u waarschuwen! U kunt lezen wat God tegen ons zegt in EzechiŽl 33:1-6.

EzechiŽl 33:1  Het woord des HEREN kwam tot mij: 2  Mensenkind, spreek tot uw volksgenoten en zeg tot hen: wanneer Ik over een land het zwaard breng, en de inwoners van dat land hebben uit hun midden iemand gekozen en tot wachter aangesteld, 3  en deze ziet het zwaard over dat land komen, en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk, 4  als dan iemand wel het geluid van de bazuin hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en rukt hem weg, dan komt diens bloed over zijn eigen hoofd. 5  Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord, maar zich niet laten waarschuwen; zijn bloed komt over hemzelf; als hij zich had laten waarschuwen, zou hij zijn leven hebben gered. 6  Maar wanneer de wachter het zwaard ziet komen, doch niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt; En het zwaard komt en rukt iemand van hen weg, dan wordt hij wel weggerukt in zijn eigen ongerechtigheid, maar van zijn bloed zal Ik de wachter rekenschap vragen.

Als opdracht van God blaast de Gemeente van God als wachter op de bazuin! Hoort u het? Laat u zich waarschuwen?

Denk er over na!

Ongelofelijk? Absurd? Het is de realiteit – van alle mensen zullen in 2030 nauwelijks een derde in leven zijn! 

 

Noord-Amerika, Groot-BrittanniŽ en de andere stammen van IsraŽl tot slaven gemaakt

De afkeer jegens de V.S., maar ook van de andere stammen van IsraŽl, zoals Groot-BrittanniŽ neemt toe in de wereld. Niet alleen in de landen in het Oosten (Rusland, China), maar ook in Latijns Amerika. Er is al (in 2008) een diepe haat bij Zuid-Amerikaanse leiders jegens de V.S. Het Europese Beest zal zijn haat niet alleen uit woorden laten blijken. Het derde deel van IsraŽl (de V.S., Gr.-Britt., enz.) dat zal overleven zal uit hun huizen en woonplaatsen worden weggerukt en als vee getransporteerd worden naar de tien staten van Europa, het herrezen Romeinse Rijk.

Daar zullen ze niet alleen onder het regime van wrede opzichters als slaven te werk gesteld worden, maar ook gedwongen worden de heidense afgoden te dienen, de religie die zich uitgeeft voor het christendom. Zij die zich daartegen verzetten, krijgen te maken met de politie of het militaire leger en ze zullen gemarteld worden totdat ze zwichten of sterven als martelaar.

Miljoenen mensen die de ware God negeren zullen in ballingschap gevoerd worden en gemarteld worden. Maar ook de lauwe christenen die de Waarheid kennen.

MattheŁs 24:9  Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. 10  En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. Vers 21  Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. 22  En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Openbaring 17:6  En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing.

Openbaring 6:9  En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10  En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11   En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

Openbaring 12:11  En zij hebben hem [Satan] overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

Jesaja 5:13  Daarom gaat mijn volk in ballingschap wegens gemis aan begrip, zijn edelen worden hongerlijders, en zijn menigte versmacht van dorst.

EzechiŽl 39:23  En de volken zullen weten, dat het huis IsraŽls om zijn ongerechtigheid in ballingschap is gegaan; omdat zij Mij ontrouw geworden waren, had Ik mijn aangezicht voor hen verborgen en hen overgegeven in de macht van hun tegenstanders, zodat zij allen door het zwaard vielen.

Jeremia 30:10  Gij dan, vrees niet, mijn knecht Jakob, luidt het woord des HEREN, en wees niet verschrikt, IsraŽl, want zie, Ik verlos u uit verre streken, uw nakroost uit het land hunner gevangenschap; Jakob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door niemand opgeschrikt.

Deze komende Grote Verdrukking is niet de Wraak van God op de kwaadaardige wereld. Het is de wraak van Satan op Gods heilige volk en de wereld.

Openbaring 12:12  … Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft. 13  En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw [de Gemeente van God], die het mannelijke kind gebaard had.

Behalve de Joden zullen vooral miljoenen IsraŽlieten van het hedendaagse Huis van IsraŽl daarin terecht komen en zich bekeren. Dan zal God ingrijpen en die helse tijd van martelingen inkorten.

MattheŁs 24:22  En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

We weten dat het ’christendom’, dat deel heeft aan deze wereld, dit niet onderwijst, en het Doel en het Plan van God niet kent, maar dit is Gods Waarheid!

Deze tijd van de vreselijkste problemen is aanstaande voor de Amerikanen, Britten, Nederlanders, ScandinaviŽrs en de andere naties van IsraŽl die niet waken, niet voortdurend bidden en die zich niet onderwerpen aan de wil van God zodat ze in staat gesteld zouden worden om te ontkomen aan deze verschrikkelijke gebeurtenissen.

Lukas 21:36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Openbaring 12:14  En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.

Openbaring 3:10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Deze duivelswrede, door Satan geÔnspireerde, Verdrukking en martelpraktijken zal plotseling worden afgebroken – door een bovennatuurlijke Interventie van God!

Als God niet tijdig deze door de duivel geleide onmenselijkheid van mens tegen mens zou afbreken zou er geen menselijk leven overblijven!

MattheŁs 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Als er geen uitverkorenen van God zouden zijn – zij die niet misleid kunnen worden en dag en nacht tot God roepen – zou God niet tussenbeide komen om de mensheid te redden.

Lukas 18:7  Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?

Gedurende die helse tijd zal er geen vrijheid van godsdienst zijn. De hele westerse wereld zal overheerst worden door het herrezen Romeinse Rijk – kerk en staat verenigd – de religie en alle scholen onder een religieuze hiŽrarchie, onder militair toezicht en de politie. Ook in de gehele oosterse wereld zal het verboden worden de Waarheid van de Bijbel te verspreiden. Nergens ter wereld zal het nog toegestaan worden de Waarheid van het Evangelie te verkondigen.

Na de tijd van de hevigste hongersnood is dit de tijd van de geestelijke honger – een honger naar het ware Woord van God.

Amos 8:11  Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here HERE, dat Ik een honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood, en geen dorst naar water, maar om de woorden des HEREN te horen. 12  Dan zullen zij zwerven van zee tot zee, en van het noorden naar het oosten zullen zij dolen, om te zoeken het woord des HEREN; maar vinden zullen zij het niet.

Wanneer de Waarheid niet meer te vinden is, zullen de valse christelijke preken veelvuldig te horen zijn. Uit voorgaande profetie kunt u concluderen dat dat bedrieglijke leugens zijn.

MattheŁs 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen…

De velen die dit lezen en andere publicaties van de Gemeente van God en er lichtvaardig mee om gaan of zelfs verachten, zullen dan wensen dat ze het ter harte hadden genomen.  

 

Plotselinge interventie van God

Maar in die kritieke tijd van Satans woede, zal de God die het universum regeert plotseling bovennatuurlijk interveniŽren. Hij doet dat in twee fasen: eerst door schrikaanjagende tekenen, daarna door plagen als fysieke straffen.

Ook dan, na alle catastrofen waar God zo nadrukkelijk voor heeft gewaarschuwd, maar door de mens wordt genegeerd, zelfs dan nog zal God eerst waarschuwen! Een genadig en liefhebbende God zal de mens wťťr de gelegenheid geven om zich te bekeren, om zich af te keren van de wegen van deze wereld die voor de mensheid een vloek zijn geweest, en om goddelijke bescherming te krijgen tegen de plagen die God zal zenden.

Na de grote verdrukking verschijnen er plotseling aan de hemel angstaanjagende gebeurtenissen. Lees zelf en geloof het:

Openbaring 6:12  En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13  En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.

Bij het zien van dit angstaanjagende tafereel zullen de mensen verbleken of het uitschreeuwen van angst. Astronomen zullen sprakeloos zijn. Natuurlijk gaat dit het verstand van de wetenschappers te boven.

Met verbijstering zullen de mensen dan zien hoe de hemel wordt opgerold en op aarde bergen en eilanden van hun plaats worden weggerukt. Onzin denkt u? Gods Woord is waar!

Vers 14  En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.

Dit zijn de eerste stappen van herstel van hemel en aarde. Behalve de tekenen aan de zon, maan en sterren, zal ongetwijfeld ook het zwevende afval in de ruimte worden opgeruimd. Je ziet ze niet, maar er cirkelt wel degelijk van alles om ons heen meldt de Europese ruimteorganisatie ESA. Sinds de lancering van de Spoetnik op 4 oktober 1957 zijn er ongeveer 6000 satellieten in een baan om de aarde gebracht. Volgens de ESA zweven er nu 12.000 ’objecten’ om ons heen. Het gaat hierbij vooral om militaire, wetenschappelijke en navigatiesatellieten en niet te vergeten een heleboel grote stukken ruimteafval, afgedankte satellieten en tienduizenden kleine deeltjes. Voordat Christus terugkomt, zal de flink groeiende afvalberg schroot boven onze hoofden in de atmosfeer verbranden. Alles wat de mens heeft voortgebracht is voor De Wereld van Morgen onbruikbaar.

Het firmament wordt hersteld, de omloop van de zon en de maan wordt gecorrigeerd, waardoor Gods tijdrekening wordt hersteld, en de aarde zal worden heringericht voor de vernieuwing van de aarde – het herstelde Paradijs. Maar zover is het nog niet.

Uitzinnig van angst zullen de mensen proberen zich te verschuilen in gebouwen, in holen in de rotsen. Ze zullen dan in grote consternatie schreeuwen dat de bergen op hun moeten vallen om hen tegen de machtige verschijning van de Schepper te verbergen.

Openbaring 6:15  En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; 16  en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; 17  want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?

De mensheid die het bestaan van God negeert of God verwerpt, eigen begeerten en lusten najaagt, eigen goden creŽert, een valse christus aanbidt, wordt zich schokkend bewust dat de Almachtige God realiteit is. Bewust van zijn macht en nabijheid.

In het boek Openbaring staan zeven zegels vermeld. De eerste zes zegels kondigen valse profeten aan en oorlogen, hongersnood, epidemieŽn, de Grote Verdrukking en angstaanjagende tekenen aan de hemel. Het zevende zegel bestaat uit zeven bazuinen en de wederkomst van Jezus Christus. De zeven bazuinen stellen verschrikkelijke plagen voor die door God worden gezonden. God zal dan zijn uitverkorenen sparen omdat ze zich bekeerd hebben en de ware God zijn gaan dienen. Satan haat dit en heeft de wereld tegen hen opgezet en daarom worden ze ook gehaat door de wereld. Deze uitverkorenen worden eerstelingen genoemd. Zij vormen de eersten van de mensen in Gods Plan die in Gods Koninkrijk zullen worden opgenomen om als koningen en priesters onder Jezus Christus te gaan regeren over deze aarde – gedurende duizend jaren vanaf de terugkomst van Christus. Ze worden ook wel ’geestelijk IsraŽl’ genoemd. Daarom heeft God aan Jakob de naam IsraŽl gegeven. Zijn twaalf zonen waren de eersten (eerstelingen onder de fysieke naties) die onder de volken van deze aarde door God apart werden gezet. Hij verloste dit beklagenswaardige slavenvolk uit het heidense Egypte en bracht het naar het ’Beloofde Land’ waar God zelf hun Koning werd. Dit apart gezette volk, dat God ongehoorzaam werd (ze hadden Gods geest niet ontvangen) is het type van Gods Gemeente nu, die door Jezus Christus werd gesticht – de mensen die als slaven uit deze wereld worden verlost. Omdat deze mensen Gods heilige geest wťl ontvangen, waardoor zij God gehoorzaam blijven, zal de gemeente blijven bestaan, maar apart van alle andere religies, zoals fysiek IsraŽl een door God apart gezet volk was. Het fysieke IsraŽl bestaat uit twaalf stammen, evenals het geestelijk IsraŽl. Het geestelijk IsraŽl is uiteraard niet gebonden aan een fysiek ras. Het is geestelijk gebonden aan God, want het is het gezin van God. De hoge priester en alle andere priesters van fysiek IsraŽl waren van de stam Levi, maar de geestelijk Hoge Priester, Jezus Christus, de Eerste van de eerstelingen, is fysiek van de stam Juda. Geestelijk wordt de Gemeente – geestelijk IsraŽl – ook ingedeeld in twaalf stammen. Paulus zegt dat er geen verschil gemaakt wordt tussen Grieken, Joden, mannen of vrouwen. Heidenen – niet-IsraŽlieten – worden op de edele olijfboom geŽnt, d.w.z. dat Gods Gemeente (geestelijk IsraŽl) wordt gevormd door zowel fysieke IsraŽlieten als heidenen en bestaat uit twaalf geestelijke stammen (Openb. 7:4-8). Zij zijn de geestelijke kinderen van IsraŽl. Geen enkel ras kan zich hierop beroemen, want de naam IsraŽl komt niet voort uit een mens, maar is door God gegeven.

Tegen de tijd dat de vreselijke plagen van de zeven bazuinen de aarde, de wateren en de mensen zullen teisteren, is het aantal van 144.000 bereikt van de eerstelingen. Wanneer Jezus terugkomt, worden alleen deze 144.000 genoemd die bij Hem op de berg Sion staan.

Een gedeelte van de Gemeente van God is in onze tijd lauw geworden. De laatste periode van de geschiedenis van de Gemeente van God wordt in Openbaring het Laodicea-tijdperk genoemd. Niet allen uit de voorgaande periode blijven ijverig Gods Werk doen. Van hen die wťl volharden, schrijft Johannes:

Openbaring 3:10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. 11   Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. 12  Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.

Over de lauwe gemeenteleden in onze tijd schrijft Johannes:

Openbaring 3:15  Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! 16  Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. 17  Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 18  raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is [de Grote Verdrukking], opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. 19  Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. 20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Door het vuur gelouterd in de Grote Verdrukking komen zij tot inkeer. Anderen die de Waarheid zijn gaan onderkennen, doch hun plannen om God te dienen hebben uitgesteld, maar in de Verdrukking hun knieŽn voor de Eeuwige God zullen buigen, zijn de laatsten die toegevoegd worden aan geestelijk IsraŽl en verzegeld zullen worden met Gods heilige geest. Het aantal verzegelden is dan gekomen op 144.000 sinds de grondvesting van de aarde. Paulus gebruikt ook die terminologie.

EfeziŽrs 4:30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

De heiligen van God hebben zijn geest ontvangen als een onderpand van eeuwig leven. In Openb. 7:3 staat dat ze worden verzegeld aan hun voorhoofd, wat duidt op hun verstand.

Openbaring 7:1  Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom [de vreselijke plagen]. 2  En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, 3  en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 4  En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen IsraŽls.

Deze 144.000 zullen met Christus in de Wereld van Morgen regeren vanuit het hoofdkwartier Sion (Jeruzalem).

Openbaring 14:1  En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion [het hoofdkwartier van Gods Regering] en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden. Vers 4  Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt [in Bijbels jargon kunnen vrouwen kerken voorstellen, in dit geval valse religies], want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. 5  En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk.

Nu terug naar het moment dat de schrikwekkende gebeurtenissen aan de hemel zullen hebben plaatsgevonden en God op het punt staat deze wereld met zware plagen te treffen. Maar dan houdt Hij zijn toorn in. Eerst worden de laatsten van de 144.000 getrouwen die de heilige geest nog niet ontvangen hebben van God, verzegeld, hetgeen ook inhoudt dat ze bijzondere bescherming zullen krijgen.

Openbaring 9:4  En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden [Openb. 7:3].

Aan alle mensen wordt schade toegebracht, behalve aan hen die God heeft verzegeld.

Psalmen 91:1  Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. 2   Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. 3  Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. 5  Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; 6  voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. 7  Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; 8  slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. 9   Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; 10  geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; 11  want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen.

Na de waarschuwingen die nog steeds niet serieus genomen worden, komen de plagen van God. Vooral het Babylonische Europa, dat zichzelf heeft uitgeroepen tot politiek religieus leider van de wereld van Satan in zijn opstandige oorlog tegen God, zal hard worden getroffen.

Wereldwijd zendt God zijn plagen. Ze worden gesymboliseerd door zeven bazuinen.

De eerste bazuin: Het derde deel van de aarde verbrandt en het derde deel van de bomen verbrandt en al het groene gras verbrandt.

De tweede bazuin: Het derde deel van de zee wordt bloed en het derde deel van de schepselen in de zee sterft en het derde deel van de schepen vergaat.

De derde bazuin: En het derde deel van de zoete wateren wordt bitter en veel mensen sterven.

De vierde bazuin: Het derde deel van de zon, de maan en de sterren wordt verduisterd.

De vijfde, zesde en zevende bazuin worden ook weeŽn genoemd. Het derde wee, de laatste bazuin, bestaat nog eens uit zeven laatste plagen.

De vijfde en zesde bazuin: wereldoorlogen.

Openbaring 9:6  En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.

Leed, pijn, verdriet, dood en verderf – voor dit alles heeft God gewaarschuwd. Omdat de mens zich niet zal bekeren zullen deze rampen komen. Hoe halsstarrig en ijdel is de mens, want zal hij zich ook dan niet bekeren? Nee, de mens heeft zijn hart zodanig verhard tot haat en bitterheid tegen God dat hij zich niet zal bekeren, zelfs niet gedurende de laatste zeven plagen die nog moeten komen.

Openbaring 9:20  En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet [meer] te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; 21   en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

Openbaring 16:9  En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. Vers 11  en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.

Na deze zeer machtige gebeurtenissen zal de tijd aanbreken van de Wraak van God.

Deuteronomium 32:1  Neigt uw oor, gij hemelen, dan wil ik spreken, en de aarde hore naar de woorden van mijn mond.

Hoewel dit Schriftgedeelte van meer dan 3400 jaar geleden aan IsraŽl was gericht, blijkt uit de aanhef en het vervolg dat deze waarschuwing en aankondiging eveneens bedoeld is voor de gehele mensheid. God maakt duidelijk dat andere volken niet dezelfde fout moeten maken als IsraŽl dat afvallig werd.

Jesaja 1:2  Hoort, hemelen, en aarde, neig uw oor, want de HERE spreekt: Ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van Mij afvallig geworden. Vers 24  Daarom luidt het woord van de Here, de HERE der heerscharen, de Machtige IsraŽls: Wee, Ik zal wraak oefenen aan mijn tegenstanders en Ik wil Mij wreken op mijn vijanden.

Jesaja 34:1  Nadert, gij volken, om te horen; en gij natiŽn, merkt op! De aarde hore en haar volheid, de wereld en al wat daaruit ontspruit. 2  Want de HERE koestert toorn tegen alle volken en grimmigheid tegen al hun heer; Hij heeft hen met de ban geslagen, hen ter slachting overgegeven. 3  Hun verslagenen liggen neergeworpen en de stank van hun lijken stijgt op, ja de bergen versmelten van hun bloed. 4  Al het heer des hemels vergaat en als een boekrol worden de hemelen samengerold; al hun heer valt af, zoals het loof van de wijnstok en zoals het blad van de vijgenboom afvalt. Vers 8 want de HERE houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding.

Jeremia 46:10  Dit toch is de dag van de HERE der heerscharen, de dag der wrake om wraak te nemen op zijn tegenstanders; ja, het zwaard verslindt en wordt verzadigd en dronken van hun bloed.

Micha 5:14  En Ik zal in toorn en gramschap wraak oefenen over de volkeren die geen gehoor gegeven hebben.

Deuteronomium 32:3  want ik zal de naam des HEREN uitroepen; geeft grootheid onze God, 4  de Rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij. Vers 16  Zij verwekten Hem tot naijver door vreemde goden, met gruwelen krenkten zij Hem; 17  zij offerden aan de boze geesten, die geen goden zijn… Vers 18  De Rots, die u verwekt heeft, hebt gij veronachtzaamd en vergeten de God, die u heeft voortgebracht. 19  Toen de HERE dat zag, heeft Hij hen verworpen, omdat Hij gekrenkt was door zijn zonen en dochteren; 20   Hij zeide: Ik wil mijn aangezicht voor hen verbergen en zien, wat hun einde wezen zal, want zij zijn een verkeerd geslacht, kinderen, die geen trouw kennen. 21  Zij verwekten Mij tot naijver door wat geen god is, zij krenkten Mij met hun ijdelheden. Daarom zal Ik hen tot naijver verwekken door wat geen natie is, door een dwaas volk zal Ik hen krenken. 22  Want een vuur is in mijn toorn ontstoken, het brandt tot in de diepten van het dodenrijk; het verteert de aarde met wat zij opbrengt en verzengt de grondvesten der bergen. 23  Ik zal rampen over hen ophopen, al mijn pijlen tegen hen afschieten. 24  Als zij uitgeput zijn van honger en verteerd van koortsgloed en dodelijke ziekte, dan zal Ik de tanden der wilde dieren tegen hen loslaten, met het venijn van wat schuifelt in het stof. 25  Buitenshuis zal het zwaard verdelgen, en binnenskamers de ontzetting: jongeling zowel als maagd, zuigeling en grijsaard. Vers 28  Want zij zijn een volk, dat elk begrip mist, en er is bij hen geen inzicht. 29  Indien zij wijs waren, zouden zij dit verstaan, zij zouden op hun einde letten. Vers 32  Waarlijk, hun wijnstok stamt uit de wijnstok van Sodom en uit de wijngaarden van Gomorra; hun druiven zijn giftige druiven, bitter zijn hun trossen. 33  Hun wijn is slangevenijn en wreed addervergif. Vers 35  Mij komt de wraak toe en de vergelding tegen de tijd, dat hun voet zal wankelen, want de dag van hun verderf is nabij, snel komt nader wat over hen is beschikt. Vers 37   dan zal Hij zeggen: Waar zijn hun goden, (de rots, waarbij zij schuilden) 38  die het vet van hun slachtoffers aten, de wijn van hun plengoffers dronken? Laat hen opstaan om u te redden, zodat gij bescherming vindt. 39  Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, daar is geen God, behalve Mij. Ik dood en doe herleven, Ik verbrijzel en Ik genees, en niemand is er die redt uit mijn macht. Vers 41  als Ik mijn bliksemend zwaard wet, en mijn hand grijpt naar het gericht, dan zal Ik wraak oefenen aan mijn tegenstanders, en vergelding brengen over wie Mij haten. 42  Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed, en mijn zwaard zal vlees verslinden: het bloed der verslagenen en der gevangenen, de harige hoofden der vijanden.

Nu zal God, ten langen leste, na alle mogelijke waarschuwingen en fysieke straffen, na de weigering de weg te verlaten die hun zal vernietigen, definitief afrekenen en de goddelijke straf laten neerdalen.

Nu komt in volle hevigheid de periode die in meer dan 30 profetieŽn zijn voorspeld als ’De Dag des Heren’ – de tijd van Gods Wraak. 

 

De vreselijke Dag des Heren!

Is de ’Dag des Heren’ het einde van de wereld? Vergaat dan de wereld? Een leger onheilsprofeten voorspellen dat zeer spoedig de wereld vergaat. Velen menen de datum te kennen. En ze hebben zo hun eigen verklaringen waarom de wereld vergaat, maar daar is geen woord bij van diegene die het echt alleen weet: de Schepper. Zou de Almachtige de wereld nu ten einde laten brengen en zijn Meesterplan niet ten uitvoer brengen? Nee! Hij zal op de Dag des Heren een totale ommekeer brengen in deze wereld. De aarde zal niet vergaan in de komende 1000 jaar, maar wel de economische en maatschappelijke stelsels van de mensheid die gebaseerd zijn op nemen.

”Mij komt de wraak toe” zegt de Almachtige God. Hij zal nu de schaal van wraak uitgieten over hen die vrijwillig voor Satan hebben gekozen.

Jesaja 13:9  Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.

JoŽl 1:15  Wee die dag, want nabij is de dag des HEREN; als een verwoesting komt hij van de Almachtige.

Openbaring 16:1  En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde.

Plagen, te verschrikkelijk om te beschrijven, zullen de wereld teisteren, met name het Europese Rijk. God zal wraak nemen op hun vijandige martelingen van zijn volk gedurende de Grote Verdrukking.

Maar voordat het hedendaagse Babylon vernietigd wordt, zal de leider van de economische, politieke, militaire unie van Europese staten (het ’Beest’) van dit Babylonische systeem, samen met de ’valse profeet’, de religieus leider, hun hoofdzetel hebben verplaatst naar de omgeving van Jeruzalem.

DaniŽl 11:44  Doch geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem ontstellen, zodat hij in grote grimmigheid zal uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen.

Berichten uit het oosten en uit het noorden – Rusland, China en andere landen uit het Oosten – zullen het herleefde Romeinse Rijk ontstellen. Rusland zal zich in de oorlog mengen!

Vers 45  Hij zal zijn staatsietenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilig Sieraad…

Het komende Romeinse Rijk zal zijn "staatsietenten" (Hebr. de twee woorden ’tenten’ en ’paleis’: regeringszetel) opslaan, als residentie van het nieuwe rijk en uiteindelijk ook als religieus centrum, in Jeruzalem! Zacharia 14:2 zegt dat de stad zal worden ingenomen!

Zacharia 14:2  Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.

Verder met vers 45 van DaniŽl 11.

… maar dan komt hij aan zijn einde, zonder dat iemand hem helpt.

Deze woorden duiden op het einde van het ’Beest’ en de ’valse profeet’ door de hand van God! Christus grijpt in, te beginnen in Jeruzalem.

Op die Grote Dag dat Jezus komt met al de engelen, zullen de zeven laatste plagen van Gods verschrikkelijke wraak uitgegoten worden op hen die overgebleven zijn in Europa en de rest van de wereld. De massa's mensen die het ’Beest’ hebben gevolgd zullen van het hoofd tot de voeten bedekt zijn met builen. Het water van de zee, de meren en de rivieren wordt als bloed van mensen. Het ’Beest’ heeft het bloed van Gods volk vergoten en zal dat weer doen – nu zal God hťn bloed te drinken geven.

Maar nog steeds willen de mensen hun zondig leven niet opgeven.

Openbaring 16:9  En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

De zon zal een zodanige verzengende hitte geven dat het ondraaglijk wordt. Maar deze God-trotserende verbitterde zonen van Satan die gekweld worden door de pijn, lasteren God. Ze weigeren nog steeds berouw te tonen. Dan giet Christus de vijfde plaag over de troon te Jeruzalem van de leider van het ’Beest’ en de ’valse profeet’.

Vers 10  En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, 11  en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.

Het is tevens een tijd van grote oorlogen. Een krachtenbundeling van Aziatische landen (de helft van de wereldbevolking) met autoritaire regimes, waaronder vier nucleaire mogendheden, zullen een gigantisch groot leger van tweehonderdmiljoen militairen sturen.

Met een teken en bij het roepen van een aartsengel en met indrukwekkend bazuingeschal wordt de terugkomst van Jezus Christus aangekondigd. Hij zal dan verschijnen aan de hemel en alle volken zullen Hem zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid.

De mensen zullen versteld staan van deze verschijning, want voor de wereld komt Hij volslagen onverwacht zoals een dief in de nacht. Als reactie daarop zullen demonen van Satan ”uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God” (Openb. 16:14).

In deze fase van de plagen hitsen demonen-geesten van Satan de opstandige leiders in deze wereld op tot een koortsachtige haat om de nieuwe ’indringer uit de ruimte’ – Christus – te bevechten! Grote legers van de grootmachten van de aarde verzamelen zich in de vlakte van Megiddo (in de bijbel Armageddon genoemd), 90 km ten noorden van Jeruzalem om vervolgens naar Jeruzalem te gaan waar Christus is neergedaald met zijn leger engelen op de olijfberg ten oosten van deze stad. De kolossale legers voeren oorlog tegen hun vijand Jezus Christus. Dan vindt er een strijd plaats die zijn weerga niet kent in de geschiedenis. Jezus Christus, de Zoon van God, de Koning der koningen en Heer der heren, verplettert alle legers, waaronder tweehonderdmiljoen strijders van de legers van de grootmachten uit het Oosten. Tevergeefs proberen de legers van mensen stand te houden tegen de bovennatuurlijke krachten van Christus en zijn engelen. Hun lot zal vreselijk zijn.

Zacharia 14:3  Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4  zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. Vers 12  Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond.

Openbaring 16:18  En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo groot. 19  En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. 20  En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden. 21 En grote hagel [stenen], een talent zwaar [tientallen kilo's], vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.

De mensen blijven God lasteren en weigeren nog steeds hun lessen te leren om de weg te vinden naar vrede en geluk voor iedereen!

Vuur uit de hemel en aardbevingen doen hun vernietigende werk. Over een gebied van bijna 100 km stroomt het bloed van de mensen – grotendeels militairen – door de dalen. Over de gehele wereld wordt de menselijke ’beschaving’ totaal ontwricht. Grote delen van de aarde worden verschoven en bergen worden geŽlimineerd tot vlakke gebieden, eilanden verdwijnen in de zee. Vuile industrieŽn, tabaksfabrieken, installaties die schadelijke stralingen uitzenden, magazijnen en websites vol met porno, tv-stations met hun decadente programma's, kerkgebouwen en andere religieuze plaatsen en iconen worden verbrijzeld. De ’civilisatie’ van de mens wordt opgeruimd als onbruikbaar. De aarde wordt gereed gemaakt voor een herstel van de Hof van Eden.

Openbaring 19:19  En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. 20  En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

Wanneer de Slag van deze Grote Dag van de Heer is beŽindigd, de verzamelde legers vernietigd zijn, zal de politieke en militaire leider van het ’Beest’ en de ’valse profeet’ (die in die eindtijd de wereld zal misleiden met vervalste wonderen) levend in een vuur geworpen worden.

Het moderne Babylon, de dochter van het oude Babylon van Nebukadnezar, geleid door de symbolische hoer – de valse heidense kerk die zichzelf christelijk noemt – stort samen met het herrezen Romeinse Rijk ineen.

Deze ’christelijke’ kerk – Babylon – die de Bijbel een hoer noemt (het Vaticaan) met dochters (de protestantse kerken en de talloze zgn. christelijke denominaties), is de meest misleidende afgoderij uit de geschiedenis en wordt daarom door Jezus Christus ”moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde” (Openb. 17:5) genoemd. Het valse christendom eigent zich in de vele kerknamen en aanbidding de naam christus toe, hetgeen een ernstige vorm van godslastering is – ”vol van godslasterlijke namen” (Openb. 17:3) – en is ”vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij” (Openb. 17:4). Het valse christendom ”is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid” (Openb. 18:2-3).

IsraŽl (de twaalf stammen) is heden ten dage in Babylon – misleid!

Jeremia 50:1  Het woord, dat de HERE over Babel [tegenwoordig het valse christendom dat de politiek leidt], over het land der ChaldeeŽn, gesproken heeft door de dienst van de profeet Jeremia. 2  Boodschapt onder de volken en laat het horen, verheelt het niet, zegt: Babel is genomen, Bel staat beschaamd, Merodak terneergeslagen, beschaamd staan zijn beelden, terneergeslagen zijn drekgoden [de valse christelijke kerken]. Vers 4   In die dagen en te dien tijde, luidt het woord des HEREN, zullen de IsraŽlieten komen, zij en de Ouders tezamen; al wenend zullen zij voortgaan en de HERE, hun God, zoeken; 5  naar Sion zullen zij vragen, op de weg hierheen zal hun aangezicht gericht zijn; zij komen en zoeken gemeenschap met de HERE in een eeuwig verbond, dat niet zal vergeten worden. 6  Een kudde verloren schapen was mijn volk, hun herders misleidden hen, naar de bergen voerden zij hen; van berg tot heuvel gingen zij, zij vergaten hun leger. 7  Allen die hen aantroffen, verslonden hen, en hun vijanden zeiden: Wij laden geen schuld op ons; omdat zij gezondigd hadden tegen de HERE, de woonstede der gerechtigheid en de hoop hunner vaderen, de HERE. 8  Vlucht uit Babel weg en trekt uit het land der ChaldeeŽn en weest als bokken voor de kudde uit!

Jesaja 47:1  Daal af, en zet u neer in het stof, jonkvrouw, dochter van Babel [de dochter van de oude Babylonische mysteriereligie is het hedendaagse christendom o.l.v. de r.k.-kerk]. Zet u neer ter aarde, zonder zetel, dochter der ChaldeeŽn, want men zal u niet langer verwekelijkt [vriendelijk, zacht] en verwend [teder] noemen. Vers 3  Uw schaamte worde ontbloot, uw schande ook gezien. Ik zal wraak nemen en niemand sparen. 4  De naam van onze Verlosser is de HERE der heerscharen, de Heilige IsraŽls. 5  Zet u zwijgend neer en ga in de duisternis, gij dochter der ChaldeeŽn, want men zal u niet langer gebiedster der koninkrijken noemen. 6  Ik ben tegen mijn volk toornig geweest, Ik heb mijn erfdeel ontwijd en het in uw macht gegeven; gij hebt het geen barmhartigheid bewezen; op de grijsaard hebt gij ook uw juk zwaar doen drukken. 7   En gij zeidet: Ik blijf eeuwig gebiedster, terwijl gij deze dingen niet ter harte naamt noch aan de afloop daarvan dacht. 8  Nu dan, hoor dit, wellustige, die zo onbezorgd woont; die bij uzelf zegt: Ik ben het en niemand anders; ik zal niet als weduwe neerzitten en geen beroving van kinderen kennen. 9  Maar deze beide zullen u overkomen, plotseling, op ťťn dag: beroving van kinderen en weduwschap; in volle omvang zullen zij u overkomen, ondanks uw vele toverijen en zeer krachtige bezweringen. Vers 11  Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen vermoeden hadt. Jesaja 48:1  Hoort dit, gij huis van Jakob, die u noemt met de naam IsraŽl en die uit de wateren van Juda voortgekomen zijt; die zweert bij de naam des HEREN en die de God van IsraŽl belijdt, maar niet in waarheid en niet in gerechtigheid. Vers 12  Hoor naar Mij, Jakob, IsraŽl, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, Ik ben de eerste, ook ben Ik de laatste. Vers 17  Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige IsraŽls: Ik ben de HERE, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan. 18  Och, dat gij naar mijn geboden luisterdet; dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee; 19  dan zou uw nageslacht zijn als het zand en uw nakomelingschap als de korrels daarvan; hun naam zou niet uitgeroeid noch verdelgd worden voor mijn aangezicht. 20  Trekt uit Babel, ontvlucht de ChaldeeŽn. Verkondigt het met jubelgeklank, doet dit horen, verbreidt het tot aan het einde der aarde; zegt: De HERE heeft zijn knecht Jakob verlost.

Het moderne IsraŽl (o.a. Amerika, Groot-BrittanniŽ, N.W.-Europa) is nu in Babylon, zoals IsraŽl in Egypte was toen Gods plagen over Egypte kwamen! En God zegt ons uit Babylon te komen (Openb. 18:4) en zijn geboden te onderhouden. Hedendaagse politici willen niets weten van Gods geboden. Het zijn gespleten persoonlijkheden, hun norm laten ze afhangen van het moment of van de functie. ”Als minister-president zeg ik dat die schutting blauw is, maar als ’christen’ vind ik hem geel.” Wat zou hij er zelf van vinden? Jezus Christus is als Koning en Hogepriester, als Hoofd van zijn Gemeente en Zoon van God altijd dezelfde uit wiens mond geen tegenstrijdige uitspraken komen. Hij verkondigt slechts ťťn leer, de leer van zijn Vader.

Babylon zal totaal vernietigd worden.

Openbaring 18:4  En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. 5  Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. 6   Vergeldt haar, gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar dubbel naar haar werken; mengt haar het dubbele in de beker, die zij gemengd heeft; 7  geeft haar zoveel pijniging en rouw, als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft. Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin, ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien. 8  Daarom zullen haar plagen op ťťn dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft. Vers 21  En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: Zo zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden. 22   En geen stem van citerspelers en zangers, van fluitspelers of bazuinblazers zal meer in u gehoord worden, en niemand, die enige kunst beoefent, zal meer in u gevonden worden, en geen geluid van de molen zal meer in u gehoord worden. 23  En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid; 24  en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde. 

 

Dan eindelijk … de Opstanding voor de getrouwen!

Nu komen we tot de climax van alle eeuwen! Op de vastgestelde tijd zal de Leider van het universum – Jezus Christus, aan wie alle macht over de hemel en de aarde gegeven is, die over alle machten heerst van het hele universum door het Woord van zijn Kracht – ja, dezelfde Jezus die 2000 jaar geleden op deze aarde wandelde, terugkeren in de wolken, zichtbaar voor iedereen.

Samenvatting van Christus wat staat te gebeuren na de Verdrukking.

MattheŁs 24:29  Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. 30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

Met nog meer vrees zullen de mensen plotseling het Teken van Jezus Christus zien verschijnen, wanneer zijn voorzegde terugkomst daadwerkelijk staat te gebeuren.

De woede van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus is gekomen. ”Verberg ons voor hun gezicht” roepen de mensen.

Ruim 1900 jaar geleden toonde Jezus zich zestig jaar na zijn kruisiging aan Johannes als mens, maar zelfs in die gedaante was het gezicht dat straalde als de felste zon, te overweldigend:

Openbaring 1:16  En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. 17  En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste.

De mensen zullen doodsangsten uitstaan – want niemand kan naar God opkijken en leven!

Toen Jezus 2000 jaar geleden naar de aarde kwam, werd Hij als een weerloos lam geslacht. Vrijwillig, omdat Hij het offer van de doodstraf wilde brengen voor ieder mens die dat aanvaarden wil en oprecht berouw heeft en Gods geboden lief heeft (Ps. 119:97; 119:47-48). Maar wanneer Hij binnenkort terugkomt, zal dat zijn met grote Macht en Heerlijkheid om alle verzet en opstand neer te slaan en om te Regeren over alle volken van de aarde met bovennatuurlijke kracht. Hij zal komen als Koning der koningen en Heer der heren.

Deze keer zal Hij komen om de wetten en inzettingen van God te herstellen! Vanwege de overtreding heeft de mensheid de aarde veranderd in een rampgebied, want Gods wetten zijn onverbrekelijk. Maar ook als ze worden nageleefd. Dat zal de mensheid vrede, geluk, vreugde, gezondheid en welvaart brengen en die zegeningen zullen door Jezus Christus worden ’opgelegd’. En dat is voor de mensheid noodzakelijk want de wereld in zijn algemeenheid weigert zich tot God te wenden tijdens de Grote Verdrukking en de immense plagen daarna. Zelfs bij de komst van Christus willen ze zich nog niet bekeren.

Wanneer de almachtige Christus op de wolken weer naar de aarde komt, vergezeld van alle heilige engelen in de hemel, zullen de ’doden in Christus’ opgewekt worden uit hun graven en onsterfelijkheid verkrijgen in een goddelijk, verheerlijkt, uit geest bestaand lichaam: de geboorte in het Koninkrijk van God. Dat zijn zij die werkelijk bekeerd zijn, Gods heilige geest hebben ontvangen, en hun eigen natuur hebben overwonnen door de kracht van God, die gegroeid zijn in geestelijke genade, kennis en karakter, en door de verdrukkingen en vervolgingen heen hebben volhard tot het einde. Ze worden veranderd van sterfelijkheid in onsterfelijkheid, van fysiek vlees in geest, van mens in God (zie onze publicatie ’God en de Heilige Geest’). Zij die bij de komst van Christus in leven zijn en Gods geest hebben zullen samen met de heiligen die overleden zijn, Jezus, die vanuit de hemel neerdaalt, tegemoet gaan en Hem ontmoeten in de lucht.

Velen vragen zich af waarom die ontmoeting in de lucht. Deze wedergeboren heiligen zullen uit alle delen van de wereld ”op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht” (1 Thess. 4:17). Ze zullen door de lucht worden gevoerd met de snelheid van het licht.

MattheŁs 24:27  Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Vers 31  En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

1 Thessalonicen 4:16  want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17   daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

Samen zullen allen daarna afdalen naar de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem, waar Jezus ten hemel voer bijna 2000 jaar geleden.

In die machtige dagen van de geschiedenis van de aarde, zullen honderdduizenden of misschien miljoenen mensen zich de Ware Boodschap van God die door Gods Gemeente de wereld in is gezonden, herinneren. Ja, deze mensen gaan er nu (in 2008) nog lichtvaardig aan voorbij of zetten het uit hun gedachten, of smalen, want het verschilt geheel van hun wereldse kerken of van hun atheÔstische bedenksels. Maar in die dagen dat ze Gods almacht en heerlijkheid aanschouwen, zullen ze zich deze Boodschap die u nu leest, herinneren. Maar ook dan blijft het verzet om God aan te roepen om genade!

En al deze mensen zullen merken dat Gods genade groter is dan de hemelen en aarde samen! Want God zal luisteren naar hun berouwvol geroep en ze onder zijn bescherming brengen wanneer ze eenmaal overtuigd en gebroken zijn. 

 

Satan zelf verwijderd

Nu zijn militaire en religieuze legioenen vernietigd zijn en zijn menselijke leiders, wordt Satan zelf in een symbolische afgrond geworpen.

Openbaring 20:1  En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2  en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3  en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren.

Zij die hebben overwonnen, de heiligen van Christus – dan (na de komst van Christus) geboren in Gods Gezin, verheerlijkt, evenals Christus is verheerlijkt – gaan onder leiding van Christus het Koninkrijk van God grondvesten. Deze geestelijke familie vormt de Regering van God en zal regeren over de aarde.

Wat gebeurt er met de rest van de mensheid? Nu Satan is verwijderd, hun politieke en religieuze leiders dood, hun legers totaal vernietigd, niemand meer die hun verder leidt op de menselijke weg tegen Gods regels, zullen alle mensen die de catastrofale oorlogen en plagen hebben overleefd, ten langen leste gedwongen worden gehoorzaam te zijn aan de regels van Christus en het Koninkrijk van God.

Er bestaat dan geen vrijheid van religie! Vreemd? Nee, de religies met hun valse goden (die niet bestaan, maar door Satan wordt voorgewend) hebben de mensheid te gronde gericht. Alleen wat heilzaam is voor de mens – en dat bepaalt alleen God – is standaard. Slechts ťťn religie zal toegestaan worden: de Waarheid van de Schepper God. Geen misleiding meer. Zij die zich door de eeuwen heen hebben bekeerd en nu onsterfelijk zijn gemaakt in het Koninkrijk van God, zullen over de mensen die in leven zullen blijven, regeren en hen onderwijzen. Een fractie van de huidige wereldbevolking zal overleven. Ze zijn nog steeds menselijk en sterfelijk en zullen zich verder vermenigvuldigen, zoals ze nu doen. Maar ze zullen bestuurd worden door onsterfelijke heiligen, onder Christus, met de wetten van God.

Er zal bijvoorbeeld van hen gevergd worden Gods heilige dagen te houden in plaats van de feesten van deze wereld, zoals Kerst, Nieuwjaar, Pasen, enz. De mensen uit de gehele wereld zullen opgeroepen worden naar Jeruzalem te komen, dan de hoofdstad van de wereld, om het Loofhuttenfeest in het najaar te vieren. Als ze weigeren, zal er geen regen op hun land vallen. Als ze blijven weigeren zullen ze gestraft worden door plagen om ze te onderwerpen.

Zacharia 14:16  Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt [en daar de slag verloren hebben], zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. 17  Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de HERE der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, 18  en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de HERE de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 19  Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.

Geleidelijk zal de eigenwijze, hardnekkige, vijandige en opstandige mensheid gedwongen worden de weg en de wetten van God te gaan. Maar spoedig zullen ze zien dat er algehele gezondheid heerst in plaats van ziekte; dat het leven interessant en overvloedig is; dat er geluk is in plaats van leegheid, verveling en leed; alertheid en begrip in plaats van matheid, desinteresse, nonchalance en dwaasheid; rijkdom in plaats van armoede; vreugde in plaats van neerslachtigheid, angst en zorgen, verdriet en frustraties.

Ze zullen terugkijken op de menselijke ervaring van de afgelopen 6000 jaar waarin God de mensheid toestond de verkeerde weg te kiezen, om een door de mens ontwikkelde civilisatie op te bouwen die haaks staat op de wetten van God. Ze zullen dan vergelijken.

Denkt u dat er iemand is die terug zou willen naar de wereld van vandaag? Nee! Het Koninkrijk zal gevestigd worden over alle volken en de mensen zullen naar Gods Regering komen om zijn weg te leren.

Micha 4:1  En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, 2  en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. 3  En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiŽn tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. 4  Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de HERE der heerscharen heeft het gesproken.

Dit Utopia zal alle misŤre uit het verleden doen vergeten.

Jesaja 65:17  Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.

Want de wetten van God, die tegenwoordig door zelfs de meeste predikers en kerken worden gehaat, zullen dan vanuit Jeruzalem over de hele wereld verspreid worden en door de mensen in hun harten worden gesloten. De aarde zal vervuld zijn met de juiste kennis van God – de Waarheid!

Jesaja 11:9  Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.

En Christus zal regeren en oordelen over alle naties en het oorlogstuig van vernietiging zal omgesmolten worden tot gereedschap voor een vreedzame productiviteit. We zullen wereldvrede hebben.

Ja, dan toch eindelijk hťt Utopia. Er zijn oorzaken voor de ontstellende problemen van vandaag, die de menselijke civilisatie kwellen. Wat we zaaien, oogsten we! Wanneer dan eindelijk God het heft in handen neemt, Satan bindt en de wegen van zijn wereld die de mensen ongelukkig hebben gemaakt, wegvaagt – wanneer dan eindelijk God de mensheid zal regeren en onderwijzen door Christus en door de heiligen die onsterfelijk zijn gemaakt, dan zal de Nieuwe Wereld – De Wereld van Morgen – oogsten wat zŪj dan zaait: vrede, geluk, welvaart, gezondheid, overvloed, een interessant leven, overvloedige vreugde.

Het zal de meest fantastische wensdromen te boven gaan! God schiep de wetten en zette ze in werking om een dergelijk Utopia te scheppen. Wanneer de mensheid zich onderwerpt aan die goddelijke regels, zullen we het krijgen!

In die Wereld van Morgen zal God zich weer over zijn volk ontfermen – de nakomelingen van de twaalf zonen van Jakob – en als eerste natie onder de volken de hoogst denkbare welvaart schenken in vrede, harmonie en vreugde. Als oprechte gelovigen zullen ze model staan voor de hele wereld en zo inspirerend Gods geboden houden dat alle volken zich tot de Eeuwige God zullen wenden om hun ook Gods levenswijze te leren. De twaalf stammen, die nu de volken van de V.S., Canada, Groot-BrittanniŽ, N.W.-Europa, Zuid-Afrika, AustraliŽ en Nw.-Zeeland vormen, en door de Grote Verdrukking zijn gegaan, worden naar hun door God gegeven Beloofde Land gebracht.

Jeremia 31:1  Te dien tijde, luidt het woord des HEREN, zal Ik voor alle geslachten van IsraŽl tot een God zijn en zullen zij Mij tot een volk zijn. 2  Zo zegt de HERE: Het volk der ontkomenen aan het zwaard vond genade in de woestijn, IsraŽl, op weg naar zijn rust. 3  Van verre is de HERE mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid. 4  Weder opbouwen zal Ik u, zodat gij gebouwd wordt, jonkvrouw IsraŽls. Opnieuw zult gij u tooien met tamboerijnen en uittrekken in vrolijke reidans; 5  gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria, en wie ze planten, zullen ook de vrucht genieten. 6  Want de dag is daar, dat de wachters roepen op het gebergte van EfraÔm: Komt, laat ons opgaan naar Sion, tot de HERE, onze God! 7  Want zo zegt de HERE: Jubelt van vreugd over Jakob, juicht om het hoofd der volkeren, verkondigt, looft en zegt: de HERE heeft zijn volk verlost, het overblijfsel van IsraŽl. 8  Zie, Ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einden der aarde; onder hen blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen; in een grote schare [Openb. 7:9] zullen zij hierheen terugkeren. 9  Onder geween zullen zij komen en onder smeking zal Ik hen leiden; Ik zal hen voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet struikelen. Want Ik ben IsraŽl tot een vader, en EfraÔm, die is mijn eerstgeborene. 10  Hoort het woord des HEREN, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt: Hij, die IsraŽl verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde. 11  Want de HERE maakt Jakob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij. 12  Zo komen zij jubelend op de hoogte van Sion en stromen toe naar het goede des HEREN, naar koren, most en olie, naar schapen en runderen; hun ziel zal zijn als een besproeide hof, zij zullen nooit meer versmachten. 13  Dan verheugt zich het meisje in de reidans, jongelingen en grijsaards tezamen. Ik verander hun rouw in vreugde. Ik troost en verblijd hen na hun smart.

Openbaring 7:9  Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiŽn en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. 10  En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam! Vers 13  En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? 14  En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. 15  Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. 16  Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, 17  want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Hierover kunt u de volgende publicaties van onze website naslaan: ’Een Nieuwe Hemel een Nieuwe Aarde en de Nieuwe Stad Jeruzalem’ en ’Waar gingen de oorspronkelijke apostelen en discipelen heen?’

 

En nu u!

En nu dan nog een laatste woord aan u die deze waarschuwende boodschap leest – deze samenvatting van de profetieŽn:

U bent gewaarschuwd! Uw directe toekomst hangt af van uw eigen beslissing. U kunt dit licht opnemen, u zelf weer laten meesleuren door de complexe samenleving van vandaag en dit uit uw gedachten zetten. Als u dat doet, hebt u nu uw lot gelezen – en op gezag van de Almachtige God zeggen we dat het absoluut zeker is!

U kunt ook de waarschuwing ter harte nemen – misschien bent u al tot inzicht gekomen dat er al genoeg is gebeurd om de realiteit van Gods profetieŽn te bevestigen – en zich nu bekeren voordat het te laat is. Als u zich tot God keert door Jezus Christus als persoonlijke Verlosser, door uw levenswijze en de wegen van deze wereld op te geven – door de Bijbel dagelijks te bestuderen en u er door laat corrigeren, laat terechtwijzen en instrueren – naar elk woord van God leeft, en niet naar de wegen en gewoonten van de mensen – als u ernstig en voortdurend bidt, God dichter en dichter nadert en volhardt in deze wonderbaarlijke nieuwe levensstijl, kunt u bidden om in staat gesteld te worden aan die vreselijke ellende en rampen te ontkomen die spoedig over de wereld zullen komen. En u kunt God vinden in zijn Tempel (Gemeente).

Zoals eenvoudig te zien en te voelen is wanneer de lente gekomen is en de zomer in aantocht is, zo kan met een juiste houding het niemand ontgaan wat er staat te gebeuren.

Lukas 21:29  En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgeboom en op al de bomen. 30  Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. 31  Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

 

Terug naar de Home Page

hits counter